INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ÅžI INFRASTRUCTURII

Direcţia Generală Informare Publică şi Comunicare  
 
 
 

    În data de 30 decembrie 2008, Ministerul Transporturilor a semnat contractul de asistenţă tehnică ce priveşte supervizarea lucrărilor de construcţie a infrastructurii rutiere şi feroviare de acces la podul peste Dunăre de la Calafat - Vidin.

Cu o valoare totală de 2.798.240 euro, fără TVA, acest contract este cofinanţat de Comisia Europeană prin Facilitatea ex-ISPA, cu suma de 2.098.680 euro, diferenÈ›a fiind asigurată de către Guvernul României, prin bugetul de stat. Principalul obiectiv al contractului este supervizarea lucrărilor de realizare a infrastructurii rutiere şi feroviare de acces la podul peste Dunăre ce se va construi la Calafat – Vidin.

În acest sens, consultantul va constitui două echipe, una pentru componenta rutieră şi una pentru componenta feroviară, care se vor coordona şi vor asigura serviciile de supervizare în mod unitar.

Activitatea consultantului se va desfăşura pe o perioadă de 50 luni, care acoperă: faza de pre-construcÈ›ie (1 lună), perioada de execuţie a lucrărilor (24 luni), perioada de notificare a defecÈ›iunilor (următoarele 24 luni după execuţia lucrărilor) È™i perioada de închidere (1 lună).

Acest contract de asistenţă tehnică a fost acordat prin licitaţie deschisă asocierii formate din ITALFERR S.p.A., DIWI Consult International GmbH È™i TECNIC Consulting Engineering – România SRL.  
 

Beneficiarii finali ai contractului sunt Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. È™i Compania NaÈ›ională de Căi Ferate ”CFR” S.A.

Persoană de contact:

Florentina TEODOROVICI – Responsabil Sectorial cu Autorizarea Finanţării, fax: 319.61.27, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 

    

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

DRR 2018        DRR 2019