INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

Nr. 1/2/151/27.04.2008 
 
 

Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” S.A. a semnat, vineri 22 aprilie 2009, contractul de prestări servicii pentru priectul de elaborare a planurilor de acţiune ale hărţilor strategice de zgomot, pentru căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an. Acest proiect este inclus în Programul Operaţional Sectorial - Transport 2007-2013. 
 

Contractul a fost atribuit consorţiului SC ENVIRO CONSULT SRL şi SC Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS SA, în urma desfăşurării unei licitaţii deschise, cu anunţ de participare publicat în SEAP. Câştigătorul licitaţiei va urmări elaborarea planurilor de acţiune ale hărţilor strategice de zgomot, pentru tronsoanele de cale ferată principale: Bucureşti Nord - Chitila, Saligny - Palas şi pentru staţiile de cale ferată: Ploieşti Sud, Arad şi Simeria Călători.  
 

Valoarea contratului:

Comisia Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională - 368.733,31 lei (sprijin financiar nerambursabil)

Guvernului României - 149.733,10. 
 

Comisia Europeană va contribui, în mod substanţial, la îndeplinirea principalelor obiective ale contractului menţionat prin dezvoltarea bazei de date ce va permite monitorizarea în timp real a impactului activităţii feroviare în domeniul zgomotului asupra mediului. 
 

Durata prezentului contract este de 9 luni calendaristice, începând cu data semnării contractului.

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

DRR 2018        DRR 2019