INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

OCCF- Organizaţia de Colaborare a Căilor Ferate

OCCF este o organizaţie inter-ministeriala care a fost înfiinţată în anul 1956, la Sofia, cu ocazia primei sesiuni a „Consfătuirii Miniştrilor care conduc căile ferate din Albania, Bulgaria, Ungaria, Vietnam, RDG, China, RPD Coreeana, Mongolia, Polonia, România, URSS şi Cehoslovacia”.

Organizaţia a fost ratificată prin adoptarea Statutului OCCF la cea de-a II-a sesiune a Consfătuirii Miniştrilor (Beijing, 27 mai - 7 iunie 1957).

În România, Statutul OCCF şi participarea ţării noastre la această organizaţie au fost aprobate prin HCM 1707/1957 (neabrogat).

În principal, organizaţia are drept obiectiv gestionarea convenţiilor care reglementează Contractele uniforme pentru transportul feroviar internaţional de mărfuri şi călători (SMGS şi SMPS), în vigoare de la 01 noiembrie 1951.

OCCF este singura structură la nivel departamental, din cele înfiinţate în perioada de existenţă a CAER, care este în funcţiune. Limbile de lucru ale acestei organizaţii sunt rusă şi chineză, corespunzător ponderii şi influenţei acestor două căi ferate.

La iniţiativa RZD, cu ocazia celei de-a XXXIII-a sesiuni a Consfătuirii Miniştrilor OCCF (Teheran, octombrie 2005), s-a decis demararea unui amplu proces de revizuire a organizaţiei.

Obiectivele principale urmărite sunt crearea unui model de organizaţie internaţională interguvernamentală care să se constituie într-un depozitar al convenţiilor şi acordurilor existente pentru relaţia Europa - Asia, punerea în aplicare a unei structuri eficiente a OCCF, elaborarea unui proiect de Convenţie unică în măsură să cuprindă textele acordurilor, convenţiilor şi regulamentelor în vigoare (care în prezent sunt de sine-stătătoare) şi care să reflecte sistemul juridic al organizaţiei.

Potrivit acestui proiect de revizuire, OCCF ar urma să devină şi să fie recunoscută, potrivit Convenţiei de la Viena, ca o organizaţie la nivel guvernamental.

Având în vedere angajamentele asumate de ţările care sunt membre ale UE şi care se regăsesc printre membrii OCCF (România, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Lituania, Letonia, Estonia şi Bulgaria), secretariatul OCCF a avut o serie de contacte cu DG MOVE, transmiţând Comisiei Europene propunerile de modificare a statutului organizaţiei.

În urma acestui demers, se derulează schimbul de opinii între DG MOVE şi respectivele state pe tema viitorului statut al OCCF si evitarea oricărei incompatibilităţi cu legislaţia comunitară.

În iunie 2016 (OCCF) sărbătoreşte jubileul său de 60 de ani şi cu această ocazie a fost creat un film documentar în care să fie trecute în revistă istoria, situaţia actuală şi viitorul OCCF şi în care să fie incluse intervenţiile reprezentanţilor membrilor OCCF.