INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

Direcția Comunicare și Relații Externe  Tel: 021.319.24.70 Fax: 021.319.24.71 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122231

Nr.17/2/300/20.10.2017

 

 

 

 

INFORMARE DE PRESĂ

 

CFR SA a recepționat peste 100 de km de cale ferată modernizată

 

 

București, 20 octombrie 2017

Urmare informațiilor lansate joi 19 octombrie 2017 în spațiul public, în legătură cu activitatea și rezultatele înregistrate de CFR SA, Serviciul Comunicare Mass-Media face următoarele precizări:

 

-          rezultatele înregistrate în ultimii 3 ani au menținut compania pe un trend ascendent din punct de vedere economic, CFR SA devenind astfel una dintre puținele companii cu capital majoritar de stat fără datorii la bugetul consolidat;

-          în primele 8 luni ale acestui an, CFR SA a realizat plăți pentru lucrări/servicii executate de peste 1,5 miliarde de lei pe proiecte finanțate din fonduri europene și estimează că până la sfârșitul anului 2017 se va depăși pragul de 2 miliarde de lei, sume care vor fi solicitate la rambursare și vor crește gradul de absorbție al fondurilor europene;

-          CFR SA a finalizat în proporție de 85% lucrările de modernizare a infrastructurii și suprastructurii feroviare pe 180 de kilometri de cale ferată între Simeria și Sighișoara, fiind receptionați peste 100 km de cale ferată modernizată;

-          CFR SA a semnat contracte și a lansat în executie alți 141 kilometri pe secțiunea Radna - Gurasada - Simeria;

-          CFR SA a lansat procedura de licitație pentru 120 kilometri de cale ferată pe sectiunea Brașov - Sighișoara;

-          CFR SA a obținut finanțare pentru modernizarea secțiunii Predeal - Brasov (Studiu de Fezabilitate);

-          CFR SA a promovat proiectul de modernizare a infrastructurii feroviare în zona Portului Constanta;

-          CFR SA a semnat contractul pentru reactualizarea SF în vederea electrificării și dublării liniei Cluj - Episcopia Bihor care asigură o nouă ieșire la granița cu Ungaria;

-          CFR SA a obținut finanțare și a lansat pregătirea executiei lucrărilor pentru modernizarea a 480 km cale ferată din Coridorul IV, ramura sudică, Arad - Caransebeș - Drobeta Turnu Severin - Craiova - Calafat;

-          CFR SA a identificat și obținut sursă de finanțare si a lansat procedurile pentru construirea noului pod de la Grădiștea și modernizarea liniei București - Giurgiu, redeschiderea Podului de la Grădiștea fiind estimată pentru anul 2019;

-          prin programul de redresare economico-financiară s-au alocat peste 500 milioane lei pentru lucrări de reparatii şi investitii în infrastructura feroviară în vederea reducerii numărului de restricţii de viteză pe întreaga reţea de cale ferată;

-          în acest an, CFR SA a câștigat în instanță constestațiile depuse de constructori pentru 3 mari tronsoane feroviare - Km 614-Bârzava, Bârzava-Ilteu și Gurasada-Simeria - a căror valoare financiară se ridică la 6,08 miliarde lei, contestații bazate pe anumite lacune legislative care au întârziat practic demararea lucrărilor de modernizare pe cei aproximativ 120 km de cale ferată.

 

Menționăm că pricipalii factori care au influenţat pozitiv strategia de dezvoltare şi modernizare a CFR SA au fost eficientizarea activităţii economice, prin creşterea veniturilor şi redimensionarea cheltuielilor, integrarea infrastructurii feroviare naţionale în reţeaua europeană şi reorientarea managerului de infrastructură către operatorii feroviari.

.................................................................................................................................................................

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA

Direcția Comunicare și Relații Externe

Purtător de cuvânt/Șef Serviciu Comunicare Mass-Media

Oana BRÂNZAN

Tel. Mobil: 0740121759

Int. CFR: 122312

Direcţia Comunicare şi Relaţii Externe                                  Tel/Fax:021/ 3117080, CFR 122905

Serviciul Comunicare Mass-Media                    

Nr. 17/2/241/11.08.2017

 

 

Către:

 

Extra News

B1 TV

Știri de Galaţi

Cotidianul

Antena 1/ Antena 3

 

 

 

În atenţia: Reprezentanţilor mass-media

 

Referitor: informaţii cu caracter tendenţios transmise în spaţiul public

 

Referitor la informaţiile publicate în mod tendenţios în articolele cu titlurile: Dorel loveşte din nou! La Galaţi, pentru a urca în tren trebuie să cobori şi pentru a coborî din tren, trebuie să urci; Iată ce se întâmplă când DOREL construieşte peronul unei gări!; Iată ce se întâmplă atunci când îl laşi pe Dorel să construiască peronul unei gări; La noi, ca la nimeni: Cum se urcă în tren la Galaţi, Inginerie pur românească! Călători obligaţi să sară de pe peron pentru a urca în tren în gara din Galaţi; apărute în mass –media, Serviciul Comunicare Mass-Media al CNCF CFR SA face următoarea

 

Precizare

 

Peronul de la linia nr. 1 din staţia Galaţi este construit conform normelor (naţionale şi europene) în vigoare şi este destinat anumitor tipuri de vagoane de călători, pentru care îmbarcarea călătorilor de la un peron cu înălţime mică este dificilă.

În data de 01.08.2017, trenul de calatori Regio 7568 (Galaţi-Mărăşeşti) a fost expediat din staţia CF Galaţi de la linia 1, în loc de linia 3, cum era prevăzut în tabloul de garare al liniilor. Linia 1 este înzestrată cu peron inalt, iar vagoanele din compunerea trenului R 7568 aveau platforma la un nivel mult mai jos decât nivelul peronului, creând disconfort călătorilor la îmbarcarea în tren, în timp ce linia 3 este prevăzută cu peron al cărui nivel era compatibil cu cel al nivelului platformei vagoanelor din compunerea trenului respectiv.

Eroarea a fost produsă de către impiegatul de mişcare dispozitor din staţia CF Galaţi care a introdus garnitura trenului la linia 1 în loc de linia 3.

În prezent Sucursala Regionala CF Galaţi efectuează cercetarea disciplinară pentru această abatere.

Astfel apreciem că autorii, prin publicarea acestor articole fără măcar a solicita CFR SA minime clarificări sau informaţii privind situaţia respectivă, dezinformează în mod neprofesionist opinia publică şi aduc prejudicii de imagine companiei noastre.

În final, ne exprimăm încrederea că, luând la cunoştinţă aceste aspecte, conducerile redacţiilor îşi vor onora obligaţia de a face publică acestă precizare, în condiţiile impuse de deontologia profesională.

.....................................................................................................................................................................................

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

Serviciul Comuicare Mass-Media

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII EXTERNE

Serviciul Comunicare Mass-Media.................................................................Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 17/2/138/10.05.2017

 

 

Către: Publicaţiile Media

 

 

În atenţia: Reprezentanţilor mass-media

 

Referitor: informaţii false transmise în spaţiul public de www.enational.ro

 

 

Referitor la informaţiile eronate publicate în mod tendenţios în articolul cu titlul Cui a dat CFR-istul lui Zgonea contractul de 1,5 miliarde de leiîn ediţia online din 09 mai 2017a publicaţiei Naţional.ro, Serviciul Comunicare Mass-Media al CNCF CFR SA face următoarele precizări:

 

În cadrul procedurii de achiziție publică Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera – Curtici – Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada (lot 1) şi tronsonul 3: Gurasada-Simeria (lot 2)au fost parcurse, prin respectarea prevederilor legislației incidente acestei proceduri de achiziție, următoarele etapele:

      

CNCF CFR SA a organizat în data de18 mai 2015 (cu publicarea anunțului de participare cu nr. 151504 în  SEAP, în data de 03.06.2014)procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de lucrări pentru subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada şi tronsonul 3: Gurasada-Simeria.

 

După deschiderea ofertelor, Asocierea Rail Works a fost descalificată de comisia de licitaţie pentru depunerea întârziată a ofertei. Împotriva acestei decizii, Asocierea Rail Works a depus pe data de 20 mai 2015 contestaţie la CNSC şi a solicitat suspendarea procedurii până la soluţionarea contestației și anularea acesteia în temeiul dispozitiilor art. 209 din OUG nr. 34/2006, privind modalitatea de depunere a ofertei după termenul limită. Cererea de suspendare a procedurii a fost respinsă prin Decizia CNSC nr.107S/C8/850/22.05.2015, iar prin Decizia CNSC nr. 908/C8/850/18.06.2015 s-a admis contestatia formulata pentru lotul 1 - subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada.

 

Împotriva Deciziei CNSC nr. 908/C8/850/18.06.2015au fost formulate plângeri la Curtea de Apel București de către ofertanți. Prin Decizia Civilă nr. 3870/30 iulie 2015 a Curții de Apel Bucureștiîn dosarul nr. 4055/2/2015 au fost de respinse ca neîntemeiate plângerile depuse, iar „(...) autoritatea contractanta CFR SA este obligată să se conformeze de îndată şi în integralitate obligaţiei impuse de CNSC, de continuare a procedurii de atribuire, cu evaluarea ofertelor depuse şi luarea în considerare a ofertei contestatoarei prezentată la lotul 1, desigur cu evaluarea integrală a tuturor elementelor ofertei, inclusiv a propunerii tehnice şi a celorlalte documente care au fost, nelegal, considertate tardiv depuse, în caz contrar presoanele responsabile fiind pasibile de toate sancţiunile prevăzute de legea în vigoare”.

 

CNCF CFR SA a pus în aplicare Decizia Civilă nr. 3870/30 iulie 2015 emisă de Curtea de Apel Bucureștiși a organizat în data de 16.12.2015 o ședință suplimentarăîn cadrul căreia au fost deschise documentele aferente ofertei pentru lotul 1, respectiv documentele Asocierii Rail Works cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 33 alin. (4) din HG nr. 925/2006. La ședința suplimentară au participat toți ceilalți ofertanțicare au fost şi semnatari ai procesului verbal nr. 11/1/1209/16.12.2015.  Oferta a fost evaluată de către comisia de evaluare, fiind declarată câştigătoare prin aplicarea criteriului „preţul cel mai scăzut”.

 

Menţionăm de asemenea faptul căprocedura de atribuire a fost permanent monitorizată de ANAP prin observatorii desemnați, procesul verbal de deschidere a ofertelor fiind semnat de către aceștia fără observații cu privire la respectarea aspectelor procedurale.

 

Raportul procedurii a fost finalizat de către comisia de evaluare şi aprobat de reprezentantul legal al autorității în data de 21.04.2017, după care au fost transmise ofertanților comunicările privind rezultatul procedurii. În prezent procedura se află în perioada de depunere a unor eventuale contestații, în conformitate cu prevederile Legii 101/2016. 

 

După cum se poate observa, în cadrul acestei proceduri au fost respectate şi aplicate atât prevederile legale în materie de achiziţii publice, cât şi deciziile finale şi obligatorii pronunţate de instanţele de judecată în acest lung proces de contestaţii între ofertanţi.

 

Astfel apreciem că autorul, prin publicarea acestui articol fără măcar a solicita CFR SA minime clarificări sau informaţii privind derularea procedurii, dezinformează în mod neprofesionist opinia publică şi aduce prejudicii de imagine companiei noastre. În consecinţă ne rezervăm dreptul de a acţiona pe toate căile legale pentru remedierea acestei situaţii.

.....................................................................................................................................................................................................................

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

Şef Serviciu Comunicare Mass-Media/Purtător de cuvânt

Oana  Brânzan

Tel. mobil: 0740.121.759

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

DRR 2018        DRR 2019