INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

Direcţia Comunicare şi Relaţii Externe                                  Tel/Fax:021/ 3117080, CFR 122905

Serviciul Comunicare Mass-Media                    

Nr. 17/2/241/11.08.2017

 

 

Către:

 

Extra News

B1 TV

Știri de Galaţi

Cotidianul

Antena 1/ Antena 3

 

 

 

În atenţia: Reprezentanţilor mass-media

 

Referitor: informaţii cu caracter tendenţios transmise în spaţiul public

 

Referitor la informaţiile publicate în mod tendenţios în articolele cu titlurile: Dorel loveşte din nou! La Galaţi, pentru a urca în tren trebuie să cobori şi pentru a coborî din tren, trebuie să urci; Iată ce se întâmplă când DOREL construieşte peronul unei gări!; Iată ce se întâmplă atunci când îl laşi pe Dorel să construiască peronul unei gări; La noi, ca la nimeni: Cum se urcă în tren la Galaţi, Inginerie pur românească! Călători obligaţi să sară de pe peron pentru a urca în tren în gara din Galaţi; apărute în mass –media, Serviciul Comunicare Mass-Media al CNCF CFR SA face următoarea

 

Precizare

 

Peronul de la linia nr. 1 din staţia Galaţi este construit conform normelor (naţionale şi europene) în vigoare şi este destinat anumitor tipuri de vagoane de călători, pentru care îmbarcarea călătorilor de la un peron cu înălţime mică este dificilă.

În data de 01.08.2017, trenul de calatori Regio 7568 (Galaţi-Mărăşeşti) a fost expediat din staţia CF Galaţi de la linia 1, în loc de linia 3, cum era prevăzut în tabloul de garare al liniilor. Linia 1 este înzestrată cu peron inalt, iar vagoanele din compunerea trenului R 7568 aveau platforma la un nivel mult mai jos decât nivelul peronului, creând disconfort călătorilor la îmbarcarea în tren, în timp ce linia 3 este prevăzută cu peron al cărui nivel era compatibil cu cel al nivelului platformei vagoanelor din compunerea trenului respectiv.

Eroarea a fost produsă de către impiegatul de mişcare dispozitor din staţia CF Galaţi care a introdus garnitura trenului la linia 1 în loc de linia 3.

În prezent Sucursala Regionala CF Galaţi efectuează cercetarea disciplinară pentru această abatere.

Astfel apreciem că autorii, prin publicarea acestor articole fără măcar a solicita CFR SA minime clarificări sau informaţii privind situaţia respectivă, dezinformează în mod neprofesionist opinia publică şi aduc prejudicii de imagine companiei noastre.

În final, ne exprimăm încrederea că, luând la cunoştinţă aceste aspecte, conducerile redacţiilor îşi vor onora obligaţia de a face publică acestă precizare, în condiţiile impuse de deontologia profesională.

.....................................................................................................................................................................................

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

Serviciul Comuicare Mass-Media

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII EXTERNE

Serviciul Comunicare Mass-Media.................................................................Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 17/2/138/10.05.2017

 

 

Către: Publicaţiile Media

 

 

În atenţia: Reprezentanţilor mass-media

 

Referitor: informaţii false transmise în spaţiul public de www.enational.ro

 

 

Referitor la informaţiile eronate publicate în mod tendenţios în articolul cu titlul Cui a dat CFR-istul lui Zgonea contractul de 1,5 miliarde de leiîn ediţia online din 09 mai 2017a publicaţiei Naţional.ro, Serviciul Comunicare Mass-Media al CNCF CFR SA face următoarele precizări:

 

În cadrul procedurii de achiziție publică Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera – Curtici – Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada (lot 1) şi tronsonul 3: Gurasada-Simeria (lot 2)au fost parcurse, prin respectarea prevederilor legislației incidente acestei proceduri de achiziție, următoarele etapele:

      

CNCF CFR SA a organizat în data de18 mai 2015 (cu publicarea anunțului de participare cu nr. 151504 în  SEAP, în data de 03.06.2014)procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de lucrări pentru subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada şi tronsonul 3: Gurasada-Simeria.

 

După deschiderea ofertelor, Asocierea Rail Works a fost descalificată de comisia de licitaţie pentru depunerea întârziată a ofertei. Împotriva acestei decizii, Asocierea Rail Works a depus pe data de 20 mai 2015 contestaţie la CNSC şi a solicitat suspendarea procedurii până la soluţionarea contestației și anularea acesteia în temeiul dispozitiilor art. 209 din OUG nr. 34/2006, privind modalitatea de depunere a ofertei după termenul limită. Cererea de suspendare a procedurii a fost respinsă prin Decizia CNSC nr.107S/C8/850/22.05.2015, iar prin Decizia CNSC nr. 908/C8/850/18.06.2015 s-a admis contestatia formulata pentru lotul 1 - subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada.

 

Împotriva Deciziei CNSC nr. 908/C8/850/18.06.2015au fost formulate plângeri la Curtea de Apel București de către ofertanți. Prin Decizia Civilă nr. 3870/30 iulie 2015 a Curții de Apel Bucureștiîn dosarul nr. 4055/2/2015 au fost de respinse ca neîntemeiate plângerile depuse, iar „(...) autoritatea contractanta CFR SA este obligată să se conformeze de îndată şi în integralitate obligaţiei impuse de CNSC, de continuare a procedurii de atribuire, cu evaluarea ofertelor depuse şi luarea în considerare a ofertei contestatoarei prezentată la lotul 1, desigur cu evaluarea integrală a tuturor elementelor ofertei, inclusiv a propunerii tehnice şi a celorlalte documente care au fost, nelegal, considertate tardiv depuse, în caz contrar presoanele responsabile fiind pasibile de toate sancţiunile prevăzute de legea în vigoare”.

 

CNCF CFR SA a pus în aplicare Decizia Civilă nr. 3870/30 iulie 2015 emisă de Curtea de Apel Bucureștiși a organizat în data de 16.12.2015 o ședință suplimentarăîn cadrul căreia au fost deschise documentele aferente ofertei pentru lotul 1, respectiv documentele Asocierii Rail Works cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 33 alin. (4) din HG nr. 925/2006. La ședința suplimentară au participat toți ceilalți ofertanțicare au fost şi semnatari ai procesului verbal nr. 11/1/1209/16.12.2015.  Oferta a fost evaluată de către comisia de evaluare, fiind declarată câştigătoare prin aplicarea criteriului „preţul cel mai scăzut”.

 

Menţionăm de asemenea faptul căprocedura de atribuire a fost permanent monitorizată de ANAP prin observatorii desemnați, procesul verbal de deschidere a ofertelor fiind semnat de către aceștia fără observații cu privire la respectarea aspectelor procedurale.

 

Raportul procedurii a fost finalizat de către comisia de evaluare şi aprobat de reprezentantul legal al autorității în data de 21.04.2017, după care au fost transmise ofertanților comunicările privind rezultatul procedurii. În prezent procedura se află în perioada de depunere a unor eventuale contestații, în conformitate cu prevederile Legii 101/2016. 

 

După cum se poate observa, în cadrul acestei proceduri au fost respectate şi aplicate atât prevederile legale în materie de achiziţii publice, cât şi deciziile finale şi obligatorii pronunţate de instanţele de judecată în acest lung proces de contestaţii între ofertanţi.

 

Astfel apreciem că autorul, prin publicarea acestui articol fără măcar a solicita CFR SA minime clarificări sau informaţii privind derularea procedurii, dezinformează în mod neprofesionist opinia publică şi aduce prejudicii de imagine companiei noastre. În consecinţă ne rezervăm dreptul de a acţiona pe toate căile legale pentru remedierea acestei situaţii.

.....................................................................................................................................................................................................................

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

Şef Serviciu Comunicare Mass-Media/Purtător de cuvânt

Oana  Brânzan

Tel. mobil: 0740.121.759

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Declaraţia Reţelei CFR

Dacă doriţi să vizualizaţi Documentul de referinţă al reţelei CFR, sau orice document publicat în legătură cu acesta, apăsaţi aici

Pentru descărcare, apăsaţi aici