INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ÅžI INFRASTRUCTURII

Direcţia Generală Informare Publică şi Comunicare  
 
 


 

În data de 30 noiembrie 2008 s-a semnat un nou contract de AsistenÈ›ă Tehnică, finanÈ›at prin Programul PHARE 2006, în vederea pregătirii lucrărilor de modernizare pentru 16 staÈ›ii de cale ferată situate în municipii reÈ™edinÈ›ă de judeÈ›. StaÈ›iile incluse în acest program sunt: Giurgiu OraÈ™, Alexandria, Slatina, PiteÈ™ti, Râmnicu Vâlcea, ReÈ™iÈ›a Sud, Sfântu Gheorghe, Târgu MureÈ™, Vaslui, BotoÈ™ani, Piatra NeamÈ›, BistriÈ›a, Zalău, Brăila, CălăraÈ™i È™i Slobozia.

Valoarea contractului este de 4.010.000 euro, fără TVA, reprezentând 75% fonduri nerambursabile PHARE (3.007.500 euro) È™i 25% cofinanÈ›are naÈ›ională (1.002.500 euro).

Obiectivul proiectului vizează realizarea documentaÈ›iilor necesare lucrărilor de modernizare a staÈ›iilor de cale ferată constând în: analiza situaÈ›iei existente, previzionarea dezvoltării pentru fiecare staÈ›ie de cale ferată, definirea alternativelor de modernizare, elaborarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, detaliilor de execuÈ›ie È™i a documentaÈ›iile de atribuire pentru contractele de lucrări È™i supervizare.

Beneficiarul acestui proiect este Compania NaÈ›ională de Căi Ferate „CFR” S.A. iar Autoritatea de Implementare este Ministerul Transporturilor. Calitatea de Prestator este deţinută de asocierea RomCapital Invest – Consis Proiect – ISPCF – Proiect CF, liderul asocierii fiind RomCapital Invest.

Termenul de finalizare a proiectului este 30 noiembrie 2009.

Date identificare proiect: PHARE RO 2006/018-147.04.03, Nr. SEAP 59869/29.07.2008.  
 

Persoane de contact:

Carmen CRECI, Director Direcţia Monitorizare, Ministerul Transporturilor:e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

fax 319.61.78

Carmen ROȘU, Director OPCP, Ministerul Economiei şi Finanţelor, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.