INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ÅžI INFRASTRUCTURII
Direcţia Generală Informare Publică şi Comunicare  
 

În luna decembrie 2008 a fost efectuată plata finală pentru contractul de servicii privind „Proiectarea detaliilor de execuÈ›ie pentru infrastructura feroviară de acces la noul pod peste Dunăre de la Calafat – Vidin”, ce a fost finalizat în luna august 2008.

Contractul este o componentă a Măsurii Ex-ISPA 2001/RO/16/P/PA/008 „AsistenÈ›ă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la graniÈ›a ungară până la Simeria localizată în judeÈ›ele Arad È™i Hunedoara È™i studiile adiacente”. 
 

Valoarea totală a acestuia a fost de 395.000 Euro (exclusiv TVA), din care 296.250 Euro reprezintă sprijinul financiar nerambursabil acordat de Comisia Europeană prin Facilitatea ex-ISPA. 
 

Principalele obiective ale contractului sunt:

  • Elaborarea detaliilor de execuÈ›ie pentru lucrările de reabilitare È™i modernizare a secÈ›iunii de cale ferată având drept scop atingerea vitezelor de 160 km/h pentru trenurile de călători È™i 120 km/h pentru trenurile de marfă;
  • Îndeplinirea cerinÈ›elor acordului european pentru marile linii internaÈ›ionale de cale ferată (AGC) È™i ale acordului european privind marile linii de transport internaÈ›ional combinat È™i instalaÈ›ii conexe (AGTC);
  • Integrarea reÈ›elei feroviare române în reÈ›eaua europeană de transport.

 
 

Contractul a fost atribuit în data de 29 august 2007 consorÈ›iului OBERMEYER PLANEN & BERATEN GmbH/OPB, Germania, în urma desfăşurării unei licitaţii internaţionale deschise È™i a urmărit proiectarea detaliilor de execuÈ›ie È™i documentele de licitaÈ›ie pentru întreaga infrastructură feroviară de acces de pe partea românească în vederea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre planificat la Calafat – Vidin.  
 

Persoane de contact:

Tiberiu Angelescu - Director General Adjunct CNCF „CFR” S.A., fax: 021 312.30.59