INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

 

Nr. 1/2/268/05.05.2010
Anunţ licitaţie
 
 
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regională CF Cluj-Napoca, cu sediul înP-ţa Avram Iancu, nr. 17 organizează procedura de licitaţie deschisă, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică pentru lucrarea „consolidare infrastructură pod - refacere prag de fund la pod km 118+532, linia CF 412 Apahida - Baia Mare, între staţiile Surduc - Jibou“.
Graficul de execuţie a lucrării va fi de 12 luni de la data predării amplasamentului. Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, iar valoarea estimată a contractului de achiziţie este de 3.300.000 lei
Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 20.05.2010, ora 9.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi, la ora 11.00, la Sucursala Regională CF Cluj-Napoca, cu sediul înP-ta Avram Iancu, nr. 17.
Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii şi precizări referitoare la modul de obţinere a documentaţiei de atribuire, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 99289/04.05.2010 la Sectiunea Documente şi clarificari.