INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

 

Nr. 1/2/517/07.10.2010
 
 
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regională CF Iaşi a atribuit,în urma procedurii deachiziţie prin negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, contractul de lucrări pentru „Reparaţia terasamentului pentru înlăturarea efectelor produse de calamităţile naturale pe secţia feroviară Ploieşti - Vicşani, între statiile Suceava Nord - Dorneşti” (proiectare şi execuţie).
Contractul de proiectare şi execuţie lucrări a fost atribuit asocierii SC Arcada Company SA Galaţi (32%), SC Swietelsky Constructii Feroviare (30%), Compania Construcţii Feroviare SA Câmpulung Moldovenesc (30%) şi SC ISPCF SA (8%). Oferta depusă de SC Arcada Company - Swietelsky Construcţii Feroviare - Compania Construcţii Feroviare SA Câmpulung Moldovenesc - ISPCF Bucuresti a fost desemnată câştigătoare, cu preţul de 8.771.915 lei, fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Valoarea estimată a achiziţiei era de 8.871.000lei fără TVA.
Anunţul de atribuire a fost publicat în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 93003/12.10.2010.
Reamintim că procedura de achiziţie prin negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare a avut loc la sediul Sucursalei Regionale CF Iaşi în data de 23.09.2010, iar criteriul de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Termenul limită de finalizare a lucrărilor este de 11.11.2010.
Åžef birou,
Oana Brânzan