INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

 

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ÅžI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/314/06.07.2011
 
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
06.07.2011
 
 
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a atribuit, în urma procedurilor de licitaţie deschisă, două contracte în valoare totală de 563.053,12 lei (fără TVA), pentru lucrări de reparaţii în vederea ridicării restricţiilor de viteză pe patru intervale de staţie, aflate pe raza de activitate a regionalelor de cale ferată Constanţa şi Craiova. Sursa de finanţare pentru cele două lucrări este asigurată din fonduri de la bugetul de stat.
 
I) Pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii în vederea ridicării restricţiilor de viteză între Medgidia PC2 şi Ciocârlia, km 11+000/11+700 şi km 13+600/14+100”,contractula fost atribuitsocietăţii SC EURO CONSTRUCT SA.
Oferta depusă de SC EURO CONSTRUCT SA a fost desemnată câştigătoare, cu preţul de 110.411,77 lei, fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri de la bugetul de stat.
Reamintim că deschiderea procedurii a avut loc la sediul Sucursalei Regionale CF Constanţa, în data de 02.06.2011, iar criteriul de atribuire a fost preţul cel mai scăzut. Termenul limită de finalizare a lucrărilor este 60 de zile de la atribuirea contractului.
 
II) Pentruefectuarea lucrărilor de reparaţii în vederea ridicării restricţiilor de viteză între intervalele de staţie Câineni – Valea Mărului (km 354+200 – km 361+700), Craiova – Cernele (firul I, km 254+421-km 258+100) şi Filiaşi – Turceni”, contractul dea fost atribuitsocietăţii GDO MOV IMPEX SRL.
Oferta depusă de GDO MOV IMPEX SRL a fost desemnată câştigătoare, cu preţul de 452.641,35 lei, fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri de la bugetul de stat.
Reamintim că deschiderea procedurii a avut loc la sediul Sucursalei Regionale CF Craiova în data de 31.05.2011, iar criteriul de atribuire a fost preţul cel mai scăzut. Termenul limită de finalizare a lucrărilor este de 3 luni de la atribuirea contractului.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. Exemplare: 1
Întocmit: 05.07.2011
Åžef birou,
Oana Brânzan