INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

 

NR.52/6/746 /2011
COMUNICAT DE PRESĂ‚ 52/6/746 /2011
Anunţ
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, prin Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii Craiova,cu sediul înBulevardul Decebal nr. 1, Localitatea Craiova, cod postal 200646, organizeaza procedura de licitaţie deschisă, în vederea atribuirii contractului de furnizare produse având ca obiect „ Imprimate tipizate specifice CF” , cod CPV 22800000-8.
Durata contractului va fi de 2 luni,  iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimata a contractului este de 75.837 lei fără TVA, sursa de finanţare – fonduri proprii de exploatare ale Centrului Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii Craiova.
Termenul limită pentru primirea ofertelor este 17.10.2011 ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Centrului Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii Craiova, B-dul Decebal nr. 1, Biroul Achiziţii Publice, cam. 204.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 130971/23.09.2011.  
DIRECTOR,
Ing. Victor FRĂ‚SINOI
ÅžEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,
                                                                                                        Ec. Teodor VOINEA