INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ÅžI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/99/15.03.2012Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informează că, în urma licitaţiei

publice, desfăşurată joi 15.03.2012, la Bursa Română de Mărfuri, au fost adjudecate 7

secţii CF de pe raza Sucursalei Teritoriale CREIR Craiova, care aparţin infrastructurii

feroviare neinteroperabile.

Grupa II (CREIR Craiova), care cuprinde secţiile CF Cărbuneşti - Albeni, Amaradia

- Bârseşti, Băbeni - Berbeşti - Alunu, Argeşelu - Câmpulung - Goleşti, Vâlcele - Curtea

de Argeş, Roşiori - Turnu Măgurele Port, Golenţi - Poiana Mare, a fost adjudecată de

operatorul economic/gestionarul de infrastructură RC-CF Trans SR. Valoarea

contractului de închiriere, stabilită în urma licitaţiei publice, este de 1.965.500 lei/an,

fără TVA.

Durata de valabilitate a contractului de închiriere este de 4 ani, iar criteriul de selecţie,

a celei mai bune oferte, a fost chiria cea mai mare şi preluarea în cel mai scurt timp de

la adjudecare. Operatorul economic (gestionar de infrastructură), desemnat câştigător,

este obligat să preia şi personalul CFR existent sau care îşi desfăşoară activitatea pe secţia

sau grupul de secţii aferent necesar pentru asigurarea pachetului minim social existent la

momentul închirierii, în conformitate cu prevederile legislative.

Pentru următoarele grupe de secţii CF, neadjudecate astăzi, procedura de închiriere se

va repeta:

Secţii neinteroperabile aflate pe raza sucursalei teritoriale CREIR Bucureşti:

Ploieşti Crâng - Ploieşti Vest; Ploieşti Vest - Târgovişte Nord – Fieni - Pietroşiţa; Diteşti -

Gura Palăngii; I.L. Caragiale - Diteşti; Buda - Slanic; Ploieşti Nord – Măneciu.

Secţii neinteroperabile aflate pe raza sucursalei teritoriale CREIR Timişoara:

Oraviţa - Anina; Oraviţa - Iam.

Secţii neinteroperabile aflate pe raza sucursalei teritoriale CREIR Braşov: Sebeş

Alba - Petreştii de Pădure

Secţii neinteroperabile aflate pe raza sucursalei teritoriale CREIR Iaşi: Dorneşti -

Gura Putnei - Putna; Dornişoara - Floreni; Gura Humorului - Dărmăneşti; Crasna - Huşi.

CNCF “CFR” SA are posibilitatea să ofere în regim de închiriere - prin licitaţii

publice la Bursa Română de Mărfuri -, secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii

feroviare neinteroperabile către operatori economici, conform prevederilor HG 643/2011.

Închirierea unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă reprezintă unul din

angajamentele incluse în programul de eficientizare a sistemului feroviar, care vizează

reducerea cheltuielilor şi a activităţilor neprofitabile.

Prin programul de eficientizare a activităţii CNCF “CFR” SA urmăreşte respectarea

angajamentelor Guvernului României cuprinse în Scrisoarea de Intenţie, semnată cu Fondul

Monetar Internaţional şi Memorandumul de Înţelegere cu Uniunea Europeană.

Åžef birou,
Oana Brânzan