INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ÅžI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/114/03.04.2012Guvernul a adoptat astăzi, prin ordonanţă de urgenţă, conversia în acţiuni a datoriei

Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA în valoare de 3,9 mld. lei, pe care o înregistrează

la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale şi la bugetele fondurilor speciale.

Ordonanţă de Urgenţă privind conversia în acţiuni a datoriei de 3,9 mld. lei respectă

prevederile Legii 31/1990 şi prevede conversia în acţiuni, a creanţelor principale şi a

accesorilor aferente, inclusiv accesoriile aferente celor stinse cu întârziere, cuvenite bugetului

de stat, bugetului asigurărilor sociale şi bugetelor fondurilor speciale, reprezentând impozite,

taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, individualizate în titluri de creanţă, emise până la

data de 29 februarie 2012, datorate de CFR SA.

C.F.R. SA a înregistrat datorii în valoare de 3,9 mld lei, din care 2,06 mld lei reprezentau

penalităţi şi majorări calculate pentru neplata sau plata cu întârziere a obligaţiilor companiei,

către bugetul general consolidat al statului.

Măsura de conversie în acţiuni a unor sume datorate statului de Compania Naţională de

Căi Ferate CFR SA face parte dintr-un plan complet de măsuri care vizează: redresarea

economico-financiară a companiei care gestionează infrastructura feroviară publică,

prevenirea acumulării de noi datorii către bugetul general consolidat al statului, precum şi

evitarea executării silite a bunurilor deţinute de companie, procedură care ar fi influenţat

negativ buna desfăşurare a activităţii CFR SA şi, implicit, a activităţii operatorilor de

transport feroviar public de călători şi mărfuri.

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, gestionar al infrastructurii feroviare publice, nu

este inclusă în programul de privatizare a companiilor de stat, ci în programul de optimizare

a activităţii şi eficientizare economică, agreat de FMI, CE, MFP şi MTI, iar prin raportările

de monitorizare (inclusiv EUROSTAT) deficitul lunar şi anual al exerciţiului financiar al

companiei se reflecă în deficitul general al ţării.
 
  Åžef birou,

Oana Brânzan