INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

 

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ÅžI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/206/28.06.2012
 
 
 
 
 
 
Compania Natională de Cai Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regională CREIR Cluj, organizează două licitaţii deschise pentru lucrări de consolidare a terasamentelor (expertiză, proiectare şi execuţie), pe patru intervale de staţie şi lucrări de reparaţii curente, în vederea ridicării restricţiei de viteză, la podeţul feroviar situat între staţiile Bratca - Suncuius. Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 2.032.260 lei fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri de la bugetul de stat.
 
Lucrările de consolidare a terasamentelor se vor executa pe următoarele intervale de staţie:
LOT I: Câmpia Turzii - Boju, km 458+800-458+850 şi 467+600-467+800
LOT II: Zalău - Mirşid, km 95+300-95+400, 98+950-99+000, 103+650-103+700
LOT III: Åžieu - Monor, km 19+050-19+150, 26+300-26+400
LOT IV: Iza - Vişeul de Jos, km 58+150-58+250
Durata de valabilitate a contractului este de 4 luni de la atribuire, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată a achiziţiei este de 1.950.000lei fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 05.07.2012, ora 9.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Sucursalei CREIR CF Cluj.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 136550.
 
Lucrările de reparaţii curente la podeţ Km 596+858 situat între staţiile Bratca – Suncuius, au ca principal scop ridicarea restricţiilor şi sporirea vitezei de circulaţie a trenurilor.
Durata de valabilitate a contractului este de 63 de zile de la atribuire, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată a achiziţiei este de 82.260lei fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 05.07.2012, ora 9.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 11.30, la sediul Sucursalei CREIR CF Cluj.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 136551.
 
 
 
 
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA - companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.
 
 
 
 
 
 
 
 
Åžef birou,
Oana Brânzan