INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

 BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ÅžI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/283/11.09.2012
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
 
22 de şantiere feroviare deschise la nivel naţional pentru lucrări de reabilitare şi
 
modernizare a infrastructurii - 204,8 Km linie dublă, 14 gări şi 5 tuneluri
 
Bucureşti, 11 septembrie 2012
 
CNCF “CFR” SA informează că în prezent, la nivel naţional, se desfăşoară lucrări de
 
reabilitare şi modernizare a infrastructurii feroviare pe şase tronsoane feroviare (204,8
 
Km cale dublă), în 14 staţii de cale ferată şi 5 tuneluri feroviare, aflate pe Coridorul IV
 
paneuropean.
 
Valoarea totală a contractelor semnate pentru execuţia lucrărilor de reabilitare şi
 
modernizare a infrastructurii feroviare şi supervizare, aferente proiectelor din POS-T
 
2007-2013, se ridică la 5.869.700.020,91 lei, contribuţia CE fiind de 85%, prin Fondul de
 
Coeziune, respectiv 69,25%, prin fonduri nerambursabile, şi Buget de stat cu o cotă de
 
15%, respectiv 30,75%.
 
Valoarea investiţiilor alocate de CFR SA, pentru proiectele POS-T, în primele nouă luni ale
 
acestui an se ridică la 876.904.394,94 lei.
 
Valoarea plăţilor efectuate de CFR SA în perioada 2009-2012, pentru proiectele din cadrul
 
POS-T, este de 878.600.552,64 lei, din care 876.904.394,94 lei reprezintă investiţiile
 
alocate în perioada ianuarie-septembrie 2012 şi 1.696.157,70 lei plăţi efectuate în perioada
 
ianuarie 2009-decembrie 2011.
 
Lucrările de reabilitare şi modernizare a infrastructurii feroviare, aflate în curs de execuţie
 
pe cele 22 de şantiere feroviare, urmează a fi finalizate în perioada 2013-2015 şi au drept
 
scop creşterea vitezei de circulaţie a trenurilor, sporirea gradului de siguranţă şi de confort, şi
 
reducerea timpului de călătorie.
 
Lucrări de reabilitare şi modernizare aflate în curs de execuţie, aferente proiectelor din
programul POS-T:
 
Proiect pilot operaţional pentru un sistem ETCS/ERTMS nivel 2 (37 Km)
Descriere: un nou sistem de semnalizare feroviară ERTMS/ETCS nivelul 2 pe secţiunea
de cale ferată, în lungime de 37 de km, dintre Buftea şi Brazi. Linia pilot trece prin staţiile
Buftea, Periş, Crivina şi Brazi.
Termen de finalizare: 2014
Contractor: consorţiul de firme Thales (Germania) - Thales (România) – Siemens
(România) – Nokia Siemens (Finlanda) - Nokia Siemens (România).
Sursa de finanţare: Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune, şi de Guvernul
României (15 %), cu fonduri de la bugetul de stat.
 
Reabilitarea liniei de CF Frontiera - Curtici – Simeria, tronsonul 1: Frontiera - Curtici -
Arad - km.614 (41,185 Km), judeţul Arad
Termen de finalizare: 2014
Contractor: ALSTOM TRANSPORT S.A – Swietelsky Bau Gesell Sachaft m.b.H – Astaldi
S.p.A – Euro Construct Trading’98 S.R.L – Dafora S.A
Sursa de finanţare: Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune şi de Guvernul
României (15%) cu fonduri de la bugetul de stat.
 
Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R, Centralizarea
electronică), pe tronsonul Vinţu de Jos – Coşlariu (35,4 Km) (Secţiunea 3: Coşlariu-Simeria)
Termen de finalizare: 2014
Contractor: IMPRESA PIZZAROTI&CS.p.a.
Sursa de finanţare: Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune şi de Guvernul
României (15%) cu fonduri de la bugetul de stat.
 
Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R, centralizare
electronică) pe tronsoanele Coşlariu – Micăsasa, Aţel – Micăsasa, Aţel – Sighişoara
(Secţiunea 2: Coşlariu – Sighişoara) – 91,3 km
 
Tronsonul Coşlariu – Micăsasa (36,6 km)
Termen de finalizare: 2015
Contractor: AKTOR - ARCADA.
Sursa de finanţare: Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune şi de Guvernul
României (15%) cu fonduri de la bugetul de stat.
 
Tronsonul Aţel – Micasasa (29,6 km)
Termen de finalizare: 2015
Contractor: Asocierea FCC CONSTRUCCIÓN SA – Alpine Bau GmbH – SC Azvi SA –
Straco Grup SRL
Sursa de finanţare: Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune şi de Guvernul
României (15%) cu fonduri de la bugetul de stat.
 
Tronsonul Aţel – Sighişoara (25,06 Km)
Termen de finalizare: 2015
Contractor: Asocierea FCC CONSTRUCCIÓN SA – Alpine Bau GmbH – SC Azvi SA
Sursa de finanţare: Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune şi de Guvernul
României (15%) cu fonduri de la bugetul de stat.
 
Reabilitare 5 tuneluri de cale ferată aflate pe raza Centrelor de Reparaţii, Exploatare şi
Întreţinere Regionale Braşov şi Timişoara
Contractor: ambele contracte semnate cu consorţiul de firme Swietelsky CF SRL – SOPMET
SA – DAFORA SA.
Sursa de finanţare: Comisia Europeană, cu fonduri nerambursabile, în proporţie de 69.25%
şi de Guvernul României, cu fonduri de la bugetul de stat, în proporţie de 30.75%.
Termen de finalizare: decembrie 2012
Cele două contracte prevăd lucrări de reabilitare a 5 tuneluri de cale ferată aflate pe raza a
două sucursale teritoriale feroviare:
Centrul de Reparaţii, Exploatare şi Întreţinere Regionale Braşov – lotul I:
- tunel km 37+857-37+329, linia CF Braşov - Podu Olt (Dealul Negru)
- tunel km 128+365-129+582, linia CF Adjud - Siculeni (Ciumani)
- tunel km 208+743-209+137, linia CF Braşov - Deda (Sălard)
Centrul de Reparaţii, Exploatare şi Întreţinere Regionale Timişoara – lotul II:
- tunel km 446+811 – 447+080, linia CF Orşova - Timişoara (Feneş)
- tunel km 63+315- 63+407, linia CF Simeria - Petroşani (Vf. Tătarului)
 
Modernizarea unor staţii de cale ferată: Slatina, Râmnicu Vâlcea, Reşiţa Sud, Zalău,
Bistriţa N, Giurgiu Oraş, Slobozia Veche, Călăraşi Sud, Botoşani, Piatra Neamţ, Vaslui,
Brăila, Sf. Gheorghe, Piteşti
Sursa de finanţare: Comisia Europeană, cu fonduri nerambursabile, în proporţie de 69,25%
şi de Guvernul României, cu fonduri de la bugetul de stat, în proporţie de 30,75%.
Lucrările de modernizare au drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare a staţiilor şi
asigurarea serviciilor pentru călători conform standardelor europene, fiind respectate normele
UIC 413 şi 140, care prevăd, în general, următoarele lucrări:
consolidarea clădirii de călători;
recompartimentarea spaţiilor clădirii de călători;
refacerea finisajelor interioare şi exterioare;
refacerea peroanelor, copertinelor, tunel pietonal/treceri la nivel;
refacerea dispozitivului de linii;
refacerea completă a instalaţiilor sanitare, electrice, termice şi de
telecomunicaţii;
sistematizarea pieţei gării.
 
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA informează că lucrările de reabilitare pe cei
204,8 km de cale ferată dublă se execută prin închiderea alternativă a celor două fire
de circulaţie, publicul călător fiind rugat ca înainte de efectuarea călătoriei să solicite
informaţii despre graficul de circulaţie a trenurilor în staţiile şi agenţiile CFR locale sau la
numărul de telefon 021/9521.
 
 
Totodată, CFR SA cere scuze publicului călător pentru eventualele modificări/întârzieri care
se pot înregistra în graficul de circulaţie a trenurilor şi îi asigură că lucrările de reabilitare a
infrastrcucturii feroviare au drept scop creşterea vitezei de circulaţie a trenurilor şi implicit,
reducerea timpului de călătorie, precum şi sporirea gradului de siguranţă şi de confort.
 
......................................................................................................................................................
 
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA - companie care administrează infrastructura
 
feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a
 
persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice,
 
eficiente şi de siguranţă.
 
Åžef birou,
Oana Brânzan