INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

SERVICIUL COMUNICARE                                                        Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR: 122312/122905

Nr:1/2/405/28.11.2013

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

CFR SA – licita’ii în valoare totală estimată de 332.075.544 lei, fără TVA, pentru îmbunătăţirea siguranţei feroviare

 

 

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2013

 

Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - SA organizează în perioada 09-14 ianuarie 2014, licitaţii deschise pentru atribuirea a 8 contracte de lucrări (proiectare şi execuţie) pentru îmbunătăţirea siguranţei traficului feroviar, a căror valoare totală estimată este de 332.075.544 lei, fără TVA.

 

Lucrările necesare pentru îmbunătăţirea siguranţei traficului feroviar vizează modernizarea a 112 treceri la nivel cu calea ferată, modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţiile de circulaţie Siculeni - Adjud şi Ilia - Lugojşi introducerea unui sistem centralizat de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse.

 

Sursa de finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile de la Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat.

 

I.                         Licitaţia pentru lucrări de proiectare şi execuţie aferente obiectivuluiModernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată (4 loturi) se va desfăşura în data de 09.01.2014, ora 12.00 la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.00.Perioada de valabilitate a contractului este de 48 luni, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 81.435.431lei, fără TVA, pentru toate cele 4 loturi (lotul I - 30 treceri la nivel pe raza sucursalelor CREIR Braşov şi Cluj; lotul II - 33 treceri la nivel pe raza sucursalelor CREIR Craiova şi Timişoara; lotul III - 37 treceri la nivel pe raza sucursalelor CREIR Iaşi şi Galaţi; lotul IV - 12 treceri la nivel pe raza sucursalelor CREIR Bucureşti şi Constanţa).

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 148187/27.11.2013.

 

II.                     Licitaţia pentru lucrări de proiectare şi execuţie aferente obiectivuluiModernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie SICULENI – ADJUD (2 loturi - 12 staţii CF) se va desfăşura în data de 13.01.2014, ora 12.00 la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.00.Perioada de valabilitate a contractului este de 48 luni, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 135.019.836lei, fără TVA, pentru cele 2 loturi (lotul I - modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanicăîn 5 staţii aflate pe raza sucursalei CREIR BRAŞOV - Mihăileni, Nădejdea, Livezi Ciuc, Lunca de Sus şi Lunca de Mijloc şi lotul II - modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanicăîn 7 staţii aflate pe raza sucursalei CREIR GALAŢI - Ghimeş, Palanca, Simbrea, Goioasa, Asău, Dofteana şi Tg. Ocna).

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 148185/27.11.2013.

 

III.                  Licitaţia pentru lucrări de proiectare şi execuţie aferente obiectivelorSistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse (lotul I - 21 de sisteme de detectare) şi Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie ILIA - LUGOJ (lotul 2 - 7 staţii CF: Costeiul Mare, Cliciova, Mănăştur, Făget, Margina, Holdea şi Dobra) se va desfăşura în data de 14.01.2014, ora 12.00 la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.00.Perioada de valabilitate a contractului este de 53 luni, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru cele 2 loturi este de 115.620.277lei, fără TVA.

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 148186/27.11.2013.

 

Aceste proiecte se încadrează în Axa Prioritară 3 a POS-T – Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor, Domeniul Major de Intervenţie 2 – Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport planificat pentru cofinanţare din Fondul Europan de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operational Sectorial pentru Transport 2007-2013.

 

Programele de reabilitare şi modernizare a infrastructurii feroviare reprezintă o prioritate a Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, programe care contribuie direct la realizarea obiectivului strategic de creştere a cotei actuale de piaţă a transportului feroviar de călători şi marfă, prin sporirea gradului de siguranţă şi de confort, dar şi prin reducerea timpului de călătorie.

.........................................................................................................................................................................................................

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu,

Oana Brânzan