INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/764/27.12.2021

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Depunere oferte la licitația privind elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru „Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord

 

 

 

Bucureşti, 27 decembrie 2021

 

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA informează că azi, 27.12.2021, ora 15:00 a avut loc depunerea ofertelor la licitația privind elaborarea Studiului de Fezabilitate care va sta la baza proiectului de „Electrificare a liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord” (57 km).

 

Procedura de licitație a avut termen limită de depunere a ofertelor, data de 27.12.2021, ora 15:00, fiind depuse două oferte de către:

  • Consis Proiect – ofertant unic;
  • Asocierea ISPCF-Baicons Impex SRL.

 

Urmează evaluarea ofertelor, în vederea atribuirii contractului de prestări servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate.

 

Studiul de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești - Giurgiu Nord (57 km) trebuie să identifice cea mai eficientă soluție din punct de vedere tehnico-economic, în vederea obținerii sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României și respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T, proiectul de lucrări fiind inclus în PNRR.

Menționăm faptul că, implementarea acestui proiect pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești-Giurgiu Nord, contribuie în mod direct nu doar la dezvotarea transportului feroviar, dar si la reducerea impactului asupra mediului înconjurător, prin preluarea traficului de marfă de pe ruta București Nord-Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

creșterea vitezei medii de circulație a trenurilor;

creșterea atractivității transportului feroviar pe acest tronson;

minimizarea efectelor negative asupra mediului;

creșterea volumului de transport pe calea ferată;

descongestionarea traficului feroviar din București si zonele limitrofe;

menţinerea şi, eventual, atragerea de noi transporturi de pe Coridorul European de Marfă RFC 7 Praga – Atena pe teritoriul României;

creșterea veniturilor CFR din taxa de utilizare a infrastructurii.

 

De asemenea, Studiul de Fezabilitate va cuprinde inclusiv toate datele necesare pentru obţinerea tuturor avizelor în vederea promovării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi pentru exproprierea imobilelor aferente obiectivului de investiţii ”Electrificarea și reabilitarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”, inclusiv completarea/modificarea (dacă este cazul) documentației, prin implementarea tuturor cerințelor/solicitărilor emitenților de avize.

 

Valoarea estimată a contractului este de 3.146.831 RON fără TVA, iar sursa de finantare va fi asigurată din POIM. Durata contractului este de 9 de luni.

..................................................................................................................................................................

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

 

Serviciul Comunicare Mass-Media