INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

SRCF Cluj a deschis ofertele pentru Quick Wins” pe  Linia CF 300,

Câmpia Turzii - Cânepiști (4 loturi)

 

 

Bucureşti, 23 august 2022

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA vă informează că luni, 22 august 2022, la ora 15:00, Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj a deschis ofertele depuse la procedura de licitație publică pentru Proiecte tip Quick Wins” - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru reabilitarea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe Linia CF 300”, secția CF Câmpia Turzii - Cânepiști.

 

În cadrul procedurii, asocierea DRUM ASFALT SRL - ZUE SPOLKA AKCYJNAa depus 4 oferte pentru fiecare lot, astfel:

► Lot 1 - între stațiile CF Câmpia Turzii - Cânepiști, km 451+050 - km 453+750 (fir I+II)

► Lot 2 - între stațiile CF Câmpia Turzii - Cânepiști, km 453+750 - km 456+250 (fir I+II)

► Lot 3 - între stațiile CF Câmpia Turzii - Cânepiști, km 456+250 - km 457+400 (fir I+II)

► Lot 4 - între stațiile CF Câmpia Turzii - Cânepiști, km 457+400 - km 461+900 (fir II)

 

Valoarea totală estimată a achizitiei - 60.947.991,57 lei, fără TVA

► Lot 1 - 18.800.598,64 lei, fără TVA

► Lot 2 - 17.088.134,63 lei, fără TVA

► Lot 3 - 8.267.916,65 lei, fără TVA

► Lot 4 - 16.791.341,65 lei, fără TVA

 

Finanțarea este prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform Tabelului 25 Costul pentru proiectele de tip Quick Wins finantate prin PNRR, OUG nr. 124/2021, Legea Bugetului de Stat nr. 317/2021 și HG nr. 209/2022.

 

În cadrul proiectului se vor realiza lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii și realizarea căii fără joante

 

Principalele beneficii rezultate în urma lucrărilor sunt: eliminarea restricțiilor și a limitărilor de viteză,

eliminarea costurilor cauzate de restricții/limitări, creșterea eficienței activității de operare, diminuarea efectelor adverse asupra mediului, readucerea stării tehnice a liniei la parametrii proiectați și maximizarea gradului de siguranță.

...................................................................................................................................................................................................................................................

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN