1 iulie 2021 – CFR SA: investiții de 42 de milioane de lei pentru creșterea vitezei de circulație a trenurilor de călători, între Buzău și Făurei, la 120 km/h

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/372/01.07.2021

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

CFR SA: investiții de 42 de milioane de lei pentru creșterea vitezei de circulație a trenurilor  de călători, între Buzău și Făurei, la 120 km/h

 

 

 

Bucureşti, 1 iulie 2021

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a finalizat și emis rapoartele de evaluare a ofertelor depuse la procedurile de licitaţie publică pentrulucrări de întreținere pe secția de circulație Buzău – Făurei (firul II), în vederea ridicării restricțiilor de viteză și creșterea vitezei de circulație la 120 km/h, pentru trenurile de călători, ofertele depuse de Asocierea Wiebe Romania SRL/ SWIETELSKY Construcții Feroviare SRL, pentru ambele loturi, fiind desemnate câștigătoare.

 

Ofertele financiare depuse de Asocierea Wiebe Romania SRL/ SWIETELSKY Construcții Feroviare SRL, pentru cele două loturi, au valoarea totală de41.774.673,76 RON, fără TVA, din care21.027.158,34RON pentru Buzău – Buzău Sud – Cilibia (fir II), de la Km 129+016 la Km 148+700(lotul I), respectiv 20.747.515,42 RON pentru Cilibia – Făurei (fir II), de la km 148+700 la km 167+700 (lotul II), contractele de achiziţie publică urmând a fi semnate de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.

 

Sursa de finanțare, pentru derularea celor două contracte de lucrări, este asigurată din Fonduri de la Bugetul de Stat, alocate CFR SA pentru anul 2021, iar duratade execuție a lucrărilor va fi de180 de zile, pentru fiecare lot.

 

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, prin programulde investiții implementat și derulat pe secția de cale ferată Buzău – Buzău Sud – Cilibia – Făurei (firul II), pe o lungime totală de 38,6 km, contribuie astfel la dezvoltarea infrastructurii feroviareprin îmbunătăţirea calităţii transportului șisporirea vitezei de circulaţie la 120 km/h pentru trenurile de călători, dar și ladezvoltarea relațiilor comerciale zonale cu operatorii de transport, transportul feroviar fiind astăzi nu doar cel mai ecologic mod de transport, dar și o variantă rapidă și sigură atât pentru traficul de călători, cât și pentru cel de marfă.

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content