Relaţii internaţionale
În cadrul CFR S.A. domeniul relaţiilor internaţionale implică realizarea următoarelor obiective, elemente de strategie și activități specifice:

I.      Poziționarea corespunzătoarea CFR S.A. pe plan internațional prin facilitarea comunicării și a întâlnirilor la nivelul organizaţiilor și structurilor internaționale şi al companiilor cu specific feroviar: administratori de infrastructură, operatori de transport, furnizori de produse, lucrări și servicii.

II.      Implicarea CFR S.A. în crearea spațiului unic feroviar european și a interoperabilității feroviare, precum și facilitarea accesului CFR S.A. la cele mai bune practici şi metode internaționale privind administrarea infrastructurii feroviare și de aplicare a legislației feroviare a Uniunii Europene, prin:

  • Participarea în structurile de guvernanță și execuție a coridoarelor europene (Coridorul Orient/Est-mediteraneean şi Coridorul Rin-Dunăre) de transport feroviar;
  • Dezvoltarea cooperării bilaterale și a schimburilor de experiență, în special cu administrațiile feroviare din statele vecine;
  • Participarea la evenimente internaționale:târguri, conferințe, expoziții, seminarii, activităţi de instruire, etc..

III.      Consolidarea poziției CFR S.A. în cadrul organizațiilor internaționale feroviare, prin:

  • Participarea în structurile de conducere, în vederea menținerii contactului la vârf cu factorii feroviari de decizie și cu tendinţele şi abordările europene din domeniul specific;
  • Implicarea în structurile de execuție prin participarea la activităţile specifice derulate, cu scopul de a asimila cele mai bune practici şi metode privind administrarea infrastructurii feroviare și pentru identificarea posibilităților de diseminare și aplicare a acestora la nivelul CFR S.A.;
  • Monitorizarea achitării obligațiilor financiare care rezultă din calitatea de membru în organizațiile și structurile internaționale, în scopul limitării cheltuielilor la strictul necesar.

IV.      Reprezentarea intereselor părții române, solicitată de Ministerul Transporturilor, prin acordarea de asistență în domeniul relațiilor internaționale, în probleme specifice infrastructurii feroviare.

Principalele organizaţii internaţionale feroviare la care participă CFR SA sunt:

  • Uniunea Internaţională a Căilor Ferate (UIC),
  • Organizaţia de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF),
  • Comunitatea Căilor Ferate şi a Gestionarilor de Infrastructură Europeni (CER),
  • Asociaţia Gestionarilor de Infrastructură (RNE).
     
Skip to content