Relaţii internaţionale

În cadrul CFR SA domeniul relaţiilor internaţionale implică realizarea următoarelor obiective, elemente de strategie și activități specifice:

I.      Poziționarea corespunzătoarea CFR SA pe plan internațional prin facilitarea comunicării și a întâlnirilor la nivelul organizaţiilor și structurilor internaționale şi al companiilor cu specific feroviar: administratori de infrastructură, operatori de transport, furnizori de produse, lucrări și servicii.

II.      Implicarea CFR SA în crearea spațiului unic feroviar european și a interoperabilității feroviare, precum și facilitarea accesului CFR SA la cele mai bune practici şi metode internaționale privind administrarea infrastructurii feroviare și de aplicare a legislației feroviare a Uniunii Europene, prin:

  • Participarea în structurile de guvernanță și execuție a coridoarelor europene (Coridorul Orient/Est-mediteraneean şi Coridorul Rin-Dunăre) de transport feroviar;
  • Dezvoltarea cooperării bilaterale și a schimburilor de experiență, cu entități feroviare, în special cu administrațorii de infrastructură feroviari din statele vecine;
  • Participarea la evenimente internaționale: târguri, conferințe, expoziții, seminarii, activităţi de instruire, etc..

III.      Consolidarea poziției CFR SA în cadrul organizațiilor internaționale feroviare, prin:

  • Participarea în structurile de conducere, în vederea menținerii contactului la vârf cu factorii feroviari de decizie și cu tendinţele şi abordările europene din domeniul specific;
  • Implicarea în structurile de execuție prin participarea la activităţile specifice derulate, cu scopul de a asimila cele mai bune practici şi metode privind administrarea infrastructurii feroviare și pentru identificarea posibilităților de diseminare și aplicare a acestora la nivelul CFR SA;
  • Monitorizarea achitării obligațiilor financiare care rezultă din calitatea de membru în organizațiile și structurile internaționale, în scopul limitării cheltuielilor la strictul necesar.

IV.      Reprezentarea intereselor părții române, solicitată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin acordarea de asistență în domeniul relațiilor internaționale, în probleme specifice administratorului de infrastructură feroviară.

Principalele organizaţii internaţionale feroviare la care participă CFR SA sunt:

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content