Lista persoanelor din conducere
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR (AGA)
   Componența Adunării Generale a Acționarilor CNCF „CFR” – SA, potrivit OMTI nr. 881 din 05.04.2023, este următoarea:

Găvruța Adrian – Daniel

Togănel Radu – Mihai

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE (CA)
   Componenta Consiliului de Administratie al CNCF „CFR” – SA, potrivit Hotararii AGA nr. 7 din 13.02.2023, este următoarea:

Chiper Marian Marius

    Președinte CA

Mocanu Mihaela

Damian Ion

Mitan Dorin

Țenea Diana Doina

Udriște  Gheorghe

Zamfir Marian

Politica și criteriile de remunerare
Durata contracte mandat administratori
CONDUCEREA CENTRALĂ
a Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA este următoarea:

Ion SIMU-ALEXANDRU

Director General | din 20.04.2022

Iulian Florin MANTESCU

Director Financiar (CFO) | din 02.06.2022

REVIZORATUL GENERAL DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI FEROVIARE

Nicolae Răzvan CONSTANTIN

Revizor General | din 04.05.2023

Tel. +40 21 317.04.04
Fax: +40 21 317.14.00
E-mail: RGSC@cfr.ro

REVIZORATUL GENERAL DE CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Jeni Aura STANCIU

Revizor General | din 01.06.2016

Tel.: +40 21 314.17.41
Fax: +40 21 314.17.41

DIRECȚIA JURIDICĂ

Ana-Maria DASCALU

Director | din 20.05.2022

E-mail: Secretariat.Juridic@cfr.ro

DIRECȚIA RESURSE UMANE

Domnica LUICAN

Director | din 28.07.2022

Tel.: +40 21 319.24.90
Fax: +40 21319.24.91
E-mail: Secretariat.RU@cfr.ro

DIRECȚIA ACHIZIȚII

Manuela Daniela DUMITRESCU

Director | din 03.08.2022

E-mail: Secretariat.Achizitii@cfr.ro

DIRECȚIA ACHIZIȚII

Iulia STAICU

Director Adjunct | din 03.08.2022
DIRECȚIA COMERCIALĂ

Vasile GURZA

Director | din 25.07.2022

E-mail: Secretariat.Comercial@cfr.ro

DIRECȚIA OPERAȚIUNI FINANCIARE

Mihaela Virginia RUGEA

Director | din 07.11.2022

Tel.: +40 21.316.76.86
Fax: +40 21.315.76.86

DIRECȚIA CONTABILITATE

Maria PÎRVU

Director | din 07.06.2022
SECTOR EXPLOATARE
SECTOR EXPLOATARE

George Radu PIPA

Director General Adjunct Exploatare | din 20.06.2022

Tel.: +40 21 319.24.20
Fax: +40 21 319.24.21
E-mail: Secretariat.Exploatare@cfr.ro

DIRECȚIA LINII

Antonel Horia MĂRUNȚIȘ

Director | din 26.03.2018

Tel.: +40 21 312.97.94
Fax: +40 21 319.25.11

DIRECȚIA LINII

Marius-Adrian DOBRE

Director Adjunct Mecanizare Construcții Montaj CF | din 14.04.2020
DIRECȚIA INSTALAȚII

Ioan POP

Director | din 17.01.2022

Tel.: +40 21 319.24.50
Fax: +40 21 319.24.51

DIRECȚIA AUTORIZARE SUBSISTEME FEROVIARE

Marian CIOFALCĂ

Director | din 01.02.2022
DIRECȚIA TRAFIC

Marian COȚOFANĂ

Director | 03.05.2012

Tel.: +40 21 319.25.10
Fax: +40 21 319.25.11

DIRECȚIA TRAFIC

Horațiu IONESCU

Director Adjunct Circulație | din 09.06.2016
SECTOR TEHNIC
SECTOR TEHNIC

Aurelian ONECI

Director General Adjunct Tehnic | 01.02.2023 

Tel.: +40 21 312.72.08
Fax: +40 21 317.72.08
E-mail: Secretariat.Tehnic@cfr.ro

DIRECȚIA TEHNICĂ

Cristian-Florian DOBRESCU

Director | 02.07.2022

Tel.: +40 21 319.25.00
Fax: +40 21 315.11.31

DIRECȚIA DEZVOLTARE PROIECTE FEROVIARE

Catalin-Gheorghe IPATE

Director | din 03.02.2023
DIRECȚIA STRATEGIE REGLEMENTĂRI ȘI REPREZENTARE EXTERNĂ

Valentin DOROBANȚU

Director | din 03.02.2022

Tel.: +40 213192460
Fax: +40 213192471

DIRECȚIA STRATEGIE REGLEMENTĂRI ȘI REPREZENTARE EXTERNĂ

Radu URZICEANU

Director Adjunct Reprezentare Externă | din 07.07.2021

Tel.: +40 21 319.24.70
Fax: +40 21 319.24.71

SECTOR PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
SECTOR PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

Monica Maria MIHĂILEANU

Director General Adjunct Proiecte cu Finanțare Externă | din 06.04.2020

Tel.: +40 21 316.30.59
Fax: +40 21 312.30.59
E-mail: Secretariat.PFE@cfr.ro

DIRECȚIA IMPLEMENTARE PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

Eugen-Marius DEDU

Director | din 27.05.2022

Tel.: +40 21 316.30.59
Fax: +40 21 312.30.59

DIRECȚIA IMPLEMENTARE PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

Sorin Valentin DUMITRACHI

Director Adjunct | din 01.06.2022

Tel.: +40 21 316.30.59
Fax: +40 21 312.30.59

DIRECȚIA PREGĂTIRE PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

Manuela BADEA

Director | din 08.07.2021

Fax: +40 21 312.30.59

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR PROIECTE CU FINANTARE EXTERNĂ

Iulian Dănut BLEOTU

Director | din 20.05.2022

Tel.: +40 21 316.30.59
Fax: +40 21 312.30.59

SERVICIUL COMUNICARE MASS – MEDIA

Oana BRÂNZAN

Şef Serviciu și Purtător de cuvânt

Centrale CFR: 021 319 95 28  021 319 95 39  021 319 95 65
Int. CFR: 122312
E-mail: Oana.Branzan@cfr.ro
Nr. tel. mobil: 0740.121.759

CONDUCEREA SUCURSALELOR REGIONALE CF 1-8
SUCURSALA REGIONALĂ CF BUCUREȘTI

Marian-Cristian UNGUREAN

Director | din 01.07.2022

Centrală CFR: 021.319.95.28  021.319.95.39  021.319.95.65
Int. CFR: 133.000
Tel/Fax: 021.318.23.78
E-mail: srcfbuc@cfr.ro
Adresă: Str. Piaţa Gării de Nord nr. 1-3, sector 1

SUCURSALA REGIONALĂ CF CRAIOVA

Ninel CERCEL

Director | din 15.07.2022

Centrală CFR: 0722.693.399
Int. CFR: 92/123.001
Fax: 0351.403.202
E-mail: SecretariatCRV.Cncfr@cfr.ro
Adresă: B-dul. Decebal nr. 1, Craiova, Jud. Dolj

SUCURSALA REGIONALĂ CF TIMIȘOARA

Adrian-Victor ISTRATI

Director | din 20.04.2022

Centrală CFR: 0256.491.696
Int. CFR: 93/133.001
Tel. RomTelecom: 0256.212.233
Fax: 0256.493.804
E-mail: SecretariatTim.CFR@cfr.ro
Adresă: Str. Garii, nr. 2, Timişoara, Jud. Timiş

SUCURSALA REGIONALĂ CF CLUJ

Petru CEȘA

Director | din 01.02.2023

Centrală CFR: 0264.592.321  0264.590.065  0264.592.093
Int. CFR: (94)123.001
Tel. RomTelecom: 0264.591.390
Fax: 0264.594.712
E-mail: Office.SrcfCluj@cfr.ro
Adresă: Str. Piaţa Avram Iancu nr. 17, Cluj Napoca, jud. Cluj

SUCURSALA REGIONALĂ CF BRAȘOV

Nicolae Stefan NEAGOTA

Director | din 24.05.2022

Centrală CFR: 0268.410.233
Int. CFR: 95/133.001
Tel. RomTelecom: 0268.472.092
Fax: 0268.475.451
E-mail: Office.Brasov@cfr.ro
Adresă: Str. Politehnicii nr. 1, Braşov, jud. Braşov

SUCURSALA REGIONALĂ CF IAȘI

Vasile COZUBAȘ

Director | din 13.03.2023

Centrală CFR: 0232.215.600
Int. CFR: (96)123.001/123.004
Tel. RomTelecom: 0232.215.601
Fax: 0232.215.602
E-mail: SRCFIasi@cfr.ro
Adresă: Str. Piaţa Gării nr. 1, Iaşi, jud. Iaşi

SUCURSALA REGIONALĂ CF GALAȚI

Gabriel OPREA

Director | din 01.12.2022

Centrală CFR: 0236.460.200
Int. CFR: 97/133.001
Tel. RomTelecom: 0236.461.236
Fax: 0236.461.236
E-mail: CabinetSRCF.Galati@cfr.ro
Adresă: Str. Domnească nr. 51 Galaţi, jud. Galaţi

SUCURSALA REGIONALĂ CF CONSTANȚA

Dorin Maer

Director | din 01.07.2022

Centrală CFR: 0722.693.999
Int. CFR: (98)143.001
Tel. RomTelecom: 0241.589.840
Fax: 0241.587.240
E-mail: cabinetsrcfcta@cfr.ro
Adresă: Str. Albăstrelelor nr. 10, Constanţa, jud. Constanţa

Skip to content