Proiecte TEN - T

Reţeaua Trans-Europeană de Transport pe teritoriul României, pentru toate modurile de transport, este definită conform prevederilor Legii 203 /2003 republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 89 din 26.01.2005.

Proiectele care vizează realizarea Reţelei Feroviare Trans-Europene de Transport (TEN – T), au fost identificate de România, împreună cu Uniunea Europeană şi sunt în diverse stadii de realizare sau în stadiu de analiză, pentru a fi co-finanţate de Comunitatea Europeană.

Criteriile de selecţie sunt stabilite de liniile Directoare Comunitare pentru dezvoltarea reţelei trans-Europene de transport (Decizia Nr. 1692/96/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 1996, cu amendamentele ulterioare), iar finanţarea se acordă cu respectarea prevederilor regulamentului (EC) Nr. 680/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007; regulamentul stabileşte regulile generale de acordare a ajutorului financiar în domeniul reţelelor trans-Europene de transport şi energie (Regulamentul TEN).

Prin Contractul de Activitate în vigoare şi Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru 2014, CFR SA beneficiază de componenta bugetară pentru derularea a cinci proiecte din Domeniul Major de Intervenţie1.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 22. Mai multe informaţii despre Domeniul major de intervenţie 1.2. pot fi găsite la adresa: http://www.ampost.ro/pagini/descriere_dmi_1_2

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content