Despre noi

Misiune

Compania Națională de Căi Ferate “CFR” -SA oferă tuturor operatorilor feroviari, cu costuri competitive, accesul pe o infrastructură funcțională, eficientă și ecologică pe care călătorii și mărfurile se deplasează sigur, în orice anotimp, zi și noapte, indiferent de condițiile meteorologice, conform orariilor stabilite.

Obiectivul de politică publică

Compania Națională de Căi Ferate ,,CFR” – S.A., administrator al infrastructurii feroviare din România, desfășoară activități de interes public național și are ca permanentă preocupare intreținerea, dezvoltarea infrastructurii feroviare și modernrizarea acesteia prin metode mecanizate, managementul traficului, monitorizarea și comanda semnalizării, in concordanță cu standardele europene de performanță și specificațiile tehnice de interoperabilitate.
Promovăm un sistem de transport eficient, ecologic și sigur prin exploatarea întregului potențial al rețelei feroviare și implementarea de soluții inovatoare. Depunem eforturi susținute ín activitatea de obținere a autorizării subsistemelor structurale fixe nou construite, reînnoite sau modernizate – componente ale sistemului de transport feroviar național. ln contextul organizațional actual, vrem să satisfacem necesitățile și așteptările părților interesate în legătură cu rețeaua de transport feroviar, prin furnizarea de servicii de calitate, in condiții de siguranță feroviară. C.N.C.F. ,,CFR” – S.A. permite operatorilor feroviari accesul deschis la rețeaua feroviară și la facilitățile conexe pe bază contractuală, utilizând tarife transparente și nediscriminatorii.

Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională
Contractul de activitate şi performanţă al CNCF ”CFR” – SA pentru perioada 2021-2025
Viziune
Priorități

Politici

Acces deschis | Ofertă competitivă | O rețea modernă | O piață europeană | Contract de performanță cu statul | Dezvoltarea durabilă

Acces deschis

CFR aliniază politica europeană de deschidere și competitivitate cu cerințele unei dezvoltări naționale și regionale durabile și echilibrate în serviciul comunității. CFR permite operatorilor feroviare accesul la rețeaua feroviară și la toate facilitățile conexe, pe bază contractuală, utilizând tarife transparente și nediscriminatorii, în condiții de siguranță și performanță.

Ofertă competitivă

CFR a inclus în prioritățile sale strategice optimizarea capacităților de circulație, exploatarea întregului potențial al rețelei și implementarea soluțiilor inovatoare pentru conducerea circulației și relația cu clienții.

O rețea modernă

Eforturile CFR se concentrează pe modernizarea rețelei existente, cu prioritate maximă acordată infrastructurii feroviare interoperabile incluse în Coridoarele Europene, în scopul asigurării performanțelor și exploatării eficiente a acestora.

O piață europeană

Politica CFR este înscrisă în dimensiunea internațională generată de Statutul României de stat membru al Uniunii Europene și răspunde obiectivelor sale de deschidere a pieței și interoperabilității pentru creșterea potențialului și importanței transportului feroviar în Europa. Infrastructura feroviară din România face parte din două coridoare europene - IV și IX, precum și din Coridorul 7 de Marfă

Contract de performanță cu statul

CFR acționează pe baza unor indicatori de performanță conveniți prin CONTRACTUL DE ACTIVITATE, cu obiective clare de eficiență și eficacitate prin care să valorifice resursele bugetare optimizate pentru finanțarea infrastructurii feroviare, controlând costurile și îmbunătățind procesele permanente.

Dezvoltarea durabilă

Dezvoltarea durabilă figurează în centrul strategiilor de preocupări ale CFR și are ca obiectiv principal dezvoltarea pe termen lung a performanțelor globale legate de protecția mediului. CFR susține economia verde și reducerea continuă a emisiilor de carbon și controlul deșeurilor. CFR asigură dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare din România în concordanță cu standardele europene de performanță și interoperabilitate.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content