Despre noi

Misiune

Compania Națională de Căi Ferate “CFR” -SA oferă tuturor operatorilor feroviari, cu costuri competitive, accesul pe o infrastructură funcțională, eficientă și ecologică pe care călătorii și mărfurile se deplasează sigur, în orice anotimp, zi și noapte, indiferent de condițiile meteorologice, conform orariilor stabilite.

Politici

Acces deschis | Ofertă competitivă | O rețea modernă | O piață europeană | Contract de performanță cu statul | Dezvoltarea durabilă

Acces deschis

CFR aliniază politica europeană de deschidere și competitivitate cu cerințele unei dezvoltări naționale și regionale durabile și echilibrate în serviciul comunității. CFR permite operatorilor feroviare accesul la rețeaua feroviară și la toate facilitățile conexe, pe bază contractuală, utilizând tarife transparente și nediscriminatorii, în condiții de siguranță și performanță.

Ofertă competitivă

CFR a inclus în prioritățile sale strategice optimizarea capacităților de circulație, exploatarea întregului potențial al rețelei și implementarea soluțiilor inovatoare pentru conducerea circulației și relația cu clienții.

O rețea modernă

Eforturile CFR se concentrează pe modernizarea rețelei existente, cu prioritate maximă acordată infrastructurii feroviare interoperabile incluse în Coridoarele Europene, în scopul asigurării performanțelor și exploatării eficiente a acestora.

O piață europeană

Politica CFR este înscrisă în dimensiunea internațională generată de Statutul României de stat membru al Uniunii Europene și răspunde obiectivelor sale de deschidere a pieței și interoperabilității pentru creșterea potențialului și importanței transportului feroviar în Europa. Infrastructura feroviară din România face parte din două coridoare europene - IV și IX, precum și din Coridorul 7 de Marfă

Contract de performanță cu statul

CFR acționează pe baza unor indicatori de performanță conveniți prin CONTRACTUL DE ACTIVITATE, cu obiective clare de eficiență și eficacitate prin care să valorifice resursele bugetare optimizate pentru finanțarea infrastructurii feroviare, controlând costurile și îmbunătățind procesele permanente.

Dezvoltarea durabilă

Dezvoltarea durabilă figurează în centrul strategiilor de preocupări ale CFR și are ca obiectiv principal dezvoltarea pe termen lung a performanțelor globale legate de protecția mediului. CFR susține economia verde și reducerea continuă a emisiilor de carbon și controlul deșeurilor. CFR asigură dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare din România în concordanță cu standardele europene de performanță și interoperabilitate.
Skip to content