Relaţii cu publicul

Compartimentul de Informaţii şi Relaţii cu Publicul este structura specializată a CNCF’’CFR’’SA, care, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a companiei, răspunde de activităţile de informare directă a persoanelor şi de soluţionare a petiţiilor. În conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată de Legea 233/2002, CNCF’’CFR’’SA are obligaţia legală de a asigura accesul liber şi neîngrădit al persoanelor la orice informaţii de interes public, precum şi de a da posibilitatea cetăţenilor de a dispune de dreptul de petiţionare, prevăzut în Constituţia României la art. 51.

Audienţe

Audienţele organizate la nivelul centralului CNCF „CFR” SA sunt conduse de către Directorul General al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA sau în lipsa acestuia de către Directorul General Adjunct Tehnic, conform programului stabilit la nivelul centralului CNCF „CFR” SA, respectiv în fiecare zi lucrătoare de luni, de la ora 11.00.

Programarea audienţelor se poate face direct la sediul CNCF „CFR” SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta A, sau la numerele de telefon:

  • – centrala CFR: 021 319 95 28; 021 319 95 39; 021 319 95 65, interior 122904, 122905
  • – telefon: (+4) 021/3117080.

Extras din „Procedurile privind organizarea şi desfăşurarea audienţelor la nivelul centralului Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA”

Prin audienţă se înţelege contactul oficial şi personal stabilit la sediul autorităţii sau instituţiei publice între un cetăţean care formulează o cerere, reclamatie, sesizare sau propunere şi persoana/persoanele cu atribuţii în soluţionarea respectivei solicitări. Primirea în audienţă a unei persoane în afara zilelor şi orelor stabilite, se poate face doar cu aprobarea Directorului General al Companiei Naţionale de Căi Ferate”CFR”SA.

Pentru înscrierea în audienţă este necesar ca persoana să facă dovada faptului că a depus o cerere în scris la una din Sucursalele CREÎR 1-8, la care i s-a răspuns negativ sau nu s-a răspuns. În caz contrar, persoana care a solicitat audienţa va fi îndrumată să se adreseze Sucursalei CREÎR sau altei instituţii competente să-i soluţioneze cazul.

Organizarea întregului sistem de înscriere în audienţă, primire, audiere, consemnare a problemelor şi urmărire a soluţionării şi redactării în termen a răspunsurilor şi expedierii acestora către cetăţenii petiţionari revine specialistului în relaţii publice, responsabil cu informarea directă a cetăţenilor, din cadrul Biroului de Presă, Informaţii şi Relaţii cu Publicul.

În cazul în care diferite aspecte sesizate de către cetăţeni nu pot fi rezolvate imediat, specialistul în relaţii publice desemnat expres cu rezolvarea petiţiilor, care participă la audienţă, va întocmi o fişă de audienţă către compartimentele, birourile, serviciile sau direcţiile competente pentru solutionarea celor sesizate. Fişa de audienţă se va întocmi în maxim 48 de ore de la data ţinerii audienţei. Fişa respectivă după întocmire are regimul juridic al unei petiţii. Termenul de soluţionare a petiţiei se calculează de la data ţinerii audienţei.

Apăsând aici, puteţi transmite o petiţie, completând informaţiile solicitate de formularul electronic. Pentru a primi răspuns conform prevederilor legale, este necesar să completaţi toate câmpurile obligatorii, iar informaţiile furnizate să fie corecte.

Petiţii online

 

De aici puteţi descărca formularul model de solicitari de informatii publice în temeiul legii 544/2001

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content