Actori feroviari

Sistemul feroviar în România este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile OUG 12/1998, privind transporturile pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sistem, funcţionează şi interacţionează următoarele entităţi:

 • Statul, prin Ministerul Transporturilor
 • Administratorul infrastructurii feroviare, CFR SA
 • Manageri (gestionari) de infrastructură feroviară, persoane juridice cărora CFR SA le-a vândut  sau închiriat secţii de infrastructură feroviară neinteroperabilă, în condiţiile prevăzute de lege;
 • Operatorii de transport feroviar de marfă,
 • Operatorii de transport feroviar de călători,
 • Operatori feroviari de manevră,
 • Entităţi economice care deţin material rulant, pe care îl oferă spre închiriere,
 • Autoritatea Feroviară Română, AFER, în cadrul căreia funcţionează patru organisme independente:
  • Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR
  • Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR
  • Organismul de Investigare Feroviar Român – OIFR
  • Organismul de Licenţiere Feroviar Român – OLFR
 • Consiliul de supraveghere feroviar, structură în cadrul Consiliului Concurenţei
 • Centrul Naţional de Calificare şi Instruire în domeniul feroviar CENAFER

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content