OCCF

OCCF- Organizaţia de Colaborare a Căilor Ferate  https://en.osjd.org/

 

 

OCCF este o organizaţie inter-ministerială care a fost înfiinţată în anul 1956, la Sofia, cu ocazia primei sesiuni a „Consfătuirii Miniştrilor care conduc căile ferate din Albania, Bulgaria, Ungaria, Vietnam, RDG, China, RPD Coreeana, Mongolia, Polonia, România, URSS şi Cehoslovacia”.În România, Statutul OCCF şi participarea ţării noastre la această organizaţie au fost aprobate prin HCM 1707/1957 (neabrogat).

OCCF are sediul la Varșovia și are ca membri activi structuri ale puterii executive responsabile pentru transportul feroviar și companii feroviare de stat din 27 de țări din Europa și Asia, dintre care 9 state sunt membre ale Uniunii Europene, respectiv: Republica Islamică Afganistan, Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Coreea, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Estonia, Georgia, Republica Islamică Iran, Republica Kazahstan, Republica Kârgâză, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Moldova, Mongolia, Republica Polonă, Federaţia Rusă, România, Republica Slovacă, Republica Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Ungaria, Republica Uzbekistan, Republica Socialistă Vietnam. La lucrările OCCF pot participa, de asemenea, membri observatori sau întreprinderi associate.

În principal, organizaţia are drept obiectiv gestionarea convenţiilor care reglementează Contractele uniforme pentru transportul feroviar internaţional de mărfuri şi călători (SMGS şi SMPS), în vigoare de la 01 noiembrie 1951.

OCCF este singura structură la nivel departamental, din cele înfiinţate în perioada de existenţă a CAER, care funcţionează în prezent. Limbile de lucru ale acestei organizaţii sunt rusă şi chineză, corespunzător ponderii şi influenţei acestor două căi ferate.

În cadrul OCCF a fost demarat unui amplu proces de revizuire a documentelor constitutive ale organizaţiei și a acordurilor, convenţiilor şi regulamentelor încheiate sub egida acesteia.

Sistemul feroviar din România participă la lucrările OCCF în funcție de tematicile abordate.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content