Informații de interes public


   În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 din HG 581 / 1998 şi ale art. 1 şi 2 din Statutul CFR – Anexa nr. 1 la HG 581 / 1998, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială, întregul său capital fiind deținut de Statul Român, care are calitatea de Acționar unic.
   Activitatea Companiei se supune integral principiilor transparenței și prevederilor legale în vigoare din domeniu.
   CFR S.A. are obligația de a publica situațiile financiare, rapoartele de activitate, declarațiile de avere și de interese, achizițiile publice,  bugetul precum și orice alte elemente prevăzute prin reglementările și legislația în vigoare.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content