Termeni de utilizare

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului

„CFR” SA este Managerul Infrastructurii Feroviare din România, înregistrat sub numele Compania Națională de Căi Ferate – „C.F.R.” SA în anul 1998, sub numărul 11054528 la Oficiul Registrului Comerțului din România. Sediul său central este în București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cod 010873, telefon (4021) 3192515, fax (4021) 3192401.

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea Termenilor şi Condiţiilor de acces şi de utilizare detaliate mai jos precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Termenii şi Condiţiile de acces şi de utilizare. CFR SA îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la acest site, precum şi Termenii şi Condiţiile de acces şi de utilizare. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare

Despre drepturi de autor

CFR SA este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea CFR SA sau a unor terţi care au autorizat CFR SA să le utilizeze. Orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu sau pe ce suport, a diverselor fotografii, texte, sloganuri, desenelor, imagini, precum şi a tuturor lucrărilor integrate în acest site, fără a avea acordul scris al CFR SA, prin reprezentanţii săi autorizaţi, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE care se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Utilizarea informaţiilor din site şi legăturile către www.cfr.ro

Conţinutul site-ului, integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale, fără acceptul scris prealabil al CFR SA. Puteți tipări copii sau descărca pagini de pe website numai pentru uz personal și ne-comercial. Nu aveți permisiunea să modificați printul sau copiile digitale sau orice material obținut de pe website-ul nostru, să utilizați fotografii, ilustrații sau grafice scoase din context. În cazul în care nu respectați aceste prevederi, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest website va înceta imediat și trebuie să returnați sau să distrugeți copiile făcute. În cazul în care considerați că sunteți deținătorul drepturilor de autor al unui material publicat pe site-ul nostru, vă rugăm să ne contactați în cel mai scurt timp posibil. Vom elimina materialul de pe site pe durata investigațiilor și în cazul în care dețineți dreptul de autor vom acționa pentru obținerea acordului dvs.

Puteți realiza legături la website-ul www.cfr.ro fără o permisiune prealabilă din partea „CFR”, cu condiția de a face acest lucru în mod legal și fără a prejudicia sau afecta reputația „CFR”, respectiv fără a obține avantaje din aceasta. Ne rezervăm dreptul de a retrage dreptul de legătură, fără o notificare prealabilă.

Utilizarea logo-ului „CFR” sau a afiliaților săi în scopuri promoționale nu este permisă decât cu acordul nostru prealabil.

În cazul în care doriți să utilizați materiale publicate pe website-ul nostru în alt mod decât cel permis mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: relatiipublice.cfrsa@cfr.ro

„CFR” nu își asumă nici o responsabilitate pentru pierderi sau pagube ce pot rezulta din accesarea legăturilor de pe website-ul nostru către alte site-uri, având în vedere că nu deținem control asupra conținutului respectivelor site-uri și furnizăm legăturile ca atare.

Utilizare rău intenționată

În calitate de utilizator ocazional sau înregistrat, nu trebuie să utilizați cu rea intenție website-ul nostru, prin introducerea de viruși, troieni, viermi sau alte materiale care pot afecta premeditat website-ul. Nu trebuie să încercați accesarea neautorizată a serverelor, calculatoarelor sau bazelor de date conectate la website-ul nostru și nu trebuie să atacați website-ul prin „denial-of-service” sau „distributed denial-of-dervice”. Prin încălcarea acestor prevederi veți comite o acțiune criminală de utilizare rău intenționată și noi vom raporta imediat acest lucru organelor de cercetare penală îndreptățite, cooperând cu acestea pentru dezvăluirea identității dvs. În cazul descoperirii unui asemenea atac, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest website va înceta imediat și veți fi făcut responsabil de orice pagubă generată.

„CFR” nu va fi făcută răspunzătoare de nici o pierdere sau pagubă determinată de atacuri de tip „distributed denial-of-service”, viruși sau altele, care pot infecta computerul dvs., programe sau date de pe acesta, datorită utilizării website-ului nostru sau extragerii de materiale publicate pe acesta.

Drepturi de marcă

Marca CFR SA este marcă înregistrată.

Limitarea responsabilităţii

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, CFR SA, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură. Informaţiile asupra produselor şi serviciilor  sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de CFR SA, de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Pot interveni erori sau omisiuni.

Întrucât puteți găsi pe site-ul nostru informaţii pentru călătoria pe rețeaua noastră feroviară, cum ar fi imagini ale tabelelor de plecări/sosiri sau informații din circulația trenurilor, site-ul nu oferă nici o garanție pentru acuratețea și actualitatea informațiilor față de cea dată de limitele sistemelor automatizate care prelucrează aceste informații, prin urmare nu poate accepta nici o responsabilitate în legătură cu eventuale erori.

Drept aplicabil

Termenii de utilizare, precum şi orice litigiu în legătură cu, sau decurgând din clauzele acestor Termeni sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Legii nr. 8/1996 şi ale Legii nr. 161/2003 Titlul 3

Contact

Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA Bd.Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania

Tel: +40 21 319.03.22; Fax: +40 21 319.03.39

Email: relatiipublice.cfrsa@cfr.ro

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content