Rapoarte

CFR acționează pe baza unor indicatori de performanță conveniți prin Contractul de Activitate, cu obiective clare de eficiență și eficacitate prin care să valorizeze optim resursele bugetare alocate și să acționeze în sensul reducerii continue a nivelului subvențiilor pentru întreținerea infrastructurii feroviare, controlând costurile și îmbunătățind permanent procesele.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, raporturile dintre companie şi instituţiile publice sunt reglementate prin contract de activitate, încheiat de către aceasta cu Ministerul Transporturilor, ca reprezentant al statului. Contractul este încheiat pentru o durată de maxim cinci ani, se aprobă de către Guvern şi se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CNCF ''CFR'' - SA

Raportul auditorului

Raportul de activitate al CNCF "CFR" - SA în anul:

Raport privind activitatea CNCF "CFR" - SA

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content