Serviciul Comunicare

CFR SA acţionează pe principii de transparenţă şi deschidere faţă de toţi actorii din sistemul de transport feroviar şi doreşte să fie cât mai aproape de clienţii săi, de comunităţile locale şi de cetăţeni.

În conformitate cu prevederile art. 5 (1) din Legea nr. 544/2001, categoriile de informații de interes public furnizate din oficiu de către CNCF”CFR”S.A., sunt următoarele:

  • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea CNCF”CFR”S.A.;
  • Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare CNCF”CFR”S.A;
  • Numele și prenumele persoanelor din conducerea centrală a CNCF”CFR”S.A  și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
  • Programul de audiențe al persoanelor din conducerea CNCF”CFR”S.A ;
  • Coordonatele de contact ale CNCF”CFR”S.A, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
  • Bugetul și bilanțul contabil;
  • Programele şi strategiile proprii;
  • Lista cuprinzând documentele de interes public;
  • Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
  • Modalitățile de contestare a deciziilor CNCF”CFR”S.A  în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Relaţii cu mass media

Oana BRÂNZAN – Sef serviciu Comunicare / Purtător de cuvânt

Tel. / Fax.: +40 21 317 74 38; mobil: 0740 121 759

Centrala CFR: 021 319 95 28; 021 319 95 39; 021 319 95 65;

021 319 95 31; 021 319 95 32, interior 122312

email:  oana.branzan@cfr.ro

Roberta CATANESCU – Specialist Relatii Publice

Tel. /Fax: +40 21 311 70 80

Centrala CFR: 021 319 95 28; 021 319 95 39; 021 319 95 65 – int. 122905

email: roberta.catanescu@cfr.ro

Relaţii cu publicul

Tel. / Fax.: +40 21 311 70 80,

email: relatiipublice.cfrsa@cfr.ro 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content