Acces pe infrastructură

Cine poate solicita acces?

O capacitate de infrastructură poate fi cerută de către un solicitant care îndeplineşte următoarele condiţii:  
 • Să fie Operator de Transport Feroviar (OTF), persoană juridică română sau străină, sau grup internațional OTF
 • Să fie acceptat pentru circulația pe infrastructura feroviară publică în condițiile stabilite prin acordurile și convențiile internaționale la care România este parte
 • Să dețină o licență valabilă de transport feroviar. Licența de transport feroviar este documentul acordat de o autoritate responsabilă cu licențierea în orice stat membru al Uniunii Europene, prin care unui operator economic i se recunoaște calitatea de operator feroviar. Licența poate fi limitată la efectuarea unor anumite tipuri de servicii feroviare, respectiv:
  • Tip A – transport feroviar de călători desfășurat în interes public și/ sau interes propriu
  • Tip B – transport feroviar de marfă desfășurat în interes public și/ sau interes propriu
  • Tip C – numai manevră feroviară executată în interes public și/ sau în interes propriu
 • Să dețină certificat valabil de siguranță pentru rutele de pe rețeaua feroviară din România. Certificatul de siguranță este documentul prin care se atestă că un operator de transport feroviar, deținător al unei licențe valabile, poate să execute un tip de serviciiu de transport feroviar pe secții de circulație ale căilor ferate din România.
Certificatul de siguranță este acordat de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR), organism independent care funcționează în cadrul Autorității Feroviare Române (AFER). ASFR recunoaște certificate de siguranță acordate de autoritățile responsabile cu certificarea de siguranță a operatorilor de transport feroviar din statele membre UE, pentru servicii echivalente de transport feroviar, în conformitate cu legislația UE aplicabilă (Directiva UE 14/2001).
 

Cine poate efectua transport de marfă sau de călători?

Orice OTF care îndeplinește condițiile de solicitant și care are încheiat un Contract de Acces cu CFR prin care poate primi trase alocate pentru ruta de transport solicitată.

Pentru circulația pe liniile CFR de la frontiere – la prima stație de frontieră de pe teritoriul României, OTF persoane juridice străine sunt acceptați pentru circulație pe infrastructura feroviară în condițiile legii Române, a acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

In aceste cazuri, dreptul de acces este acordat în baza Acordului Interguvernamental privind desfășurarea traficului feroviar prin frontierele de stat, încheiat între România și statul vecin.

Acoperirea riscurilor

Pentru obținerea licenței, OTF trebuie să încheie contracte de asigurare cu firme de asigurări acreditate sau să ia măsurile necesare pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de accidente feroviare ori incidente tehnice în cadrul serviciilor de transport solicitate.

Contractul de acces

Contractul de acces stabilește condițiile comerciale, drepturile și obligațiile părților în ceea ce privește alocarea și utilizarea capcaităților de infrastructură feroviară. Contractul conține clauze referitoare la:  
 • serviciile oferite de CFR către OTF
  • Setul minim de prestații
  • Accesul prin intermediul rețelei la infrastructurile de servicii și serviciile furnizate
  • Prestații suplimentare
  • Prestații auxiliare
 • Drepturile de exploatare a infrastructurii feroviare
 • Obligații și răspunderi ale părților,
 • Parametrii de performanță privind calitatea serviciilor și punctualitatea trenurilor
 • Nivelul Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI) și al tarifelor pentru celelalte servicii
Transporturi excepţionale
Un transport este considerat excepțional dacă necesită condiții speciale (gabarit, greutate) față de cele normal admise pe secțiile de infrastructură pe care urmează să circule.

Mărfuri periculoase

Mărfuri periculoase sunt substanțe care pot produce explozii, incendii, emisii de gaze sau vapori toxici, contaminare a solului. Aceste mărfuri sunt nominalizate prin documente legislative interne (HG 1175/2007) și internaționale (COTIF – Anexa C).
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content