Reţeaua pe scurt

Rețeaua feroviară din România este structurată în infrastructură interoperabilă și neinteroperabilă. Infrastructura feroviară interoperabilă este cea care se poate conecta la infrastructura feroviară transeuropeană, fiind administrată în concordanță cu prevederile privind accesul liber al operatorilor feroviari și dezvoltată în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan European.

Infrastructura feroviară neinteroperabilă este cea aferentă traficului local, conectată sau nu la infrastructura feroviară interoperabilă, administrată și dezvoltată pe baza unor reglementări specifice interne.

În funcție de caracteristicile tehnice ale liniilor și de viteza maximă admisă, secțiile de circulație sunt clasificate pe categorii ce au influență în modul de tarifare.

Elementele componente ale infrastructurii feroviare publice sunt enumerate în Anexa nr. 2 a H G 581/1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 349 din 10.09.1998, cu modificările ulterioare.

În anexele Documentului de referinţă al Reţelei CFR se găsesc informaţii concrete şi actualizate privind caracteristicile reţelei de cale ferată administrată de CFR, cum ar fi:

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content