Contractul de activitate 2021-2025

Contractul de activitate şi performanţă al CFR SA pentru
perioada 2021-2025 aprobat prin HG nr. 920/2021

  – Contractul de activitate şi performanţă al CFR SA pentru perioada 2021-2025
  – Anexa nr. 1: Obiective şi acţiuni strategice privind devoltarea infrastructurii feroviare în perioada 2021-2025
  – Anexa nr. 2: Calculul tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare
  – Anexa nr. 3: Lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de CFR SA de la operatorii de transport feroviar sau, după caz, de la solicitanţi, pentru serviciile adiţionale furnizate acestora
  – Anexa nr. 4: Capacităţile de infrastructură care trebuie asigurate de CFR SA pentru a permite îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public de interes naţional privind transportul feroviar de călători stabilite de Minister
  – Anexa nr. 5: Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică
  – Anexa nr. 6: Principalele lucrări de reînnoire/reparaţie capitală la infrastructura feroviară publică
  – Anexa nr. 7: Programele şi proiectele de investiţii pentru modernizarea/reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare administrate de CFR SA şi pentru creşterea eficienţei activităţilor de administrare a infrastructurii feroviare
  – Anexa nr. 8: Indicatorii de Performanţă şi Monitorizare privind activităţile CFR SA
  – Anexa nr. 9: Necesităţile financiare pentru administrarea infrastructurii feroviare în Perioada de Referinţă
  – Anexa nr. 10: Alocările financiare pentru administrarea infrastructurii feroviare în Perioada de Referinţă
  – Anexa nr. 11: Determinarea nivelului de performanţă al activităţii CFR SA
  – Anexa nr. 12: Cuprinsul minim al Raportului anual de activitate al CFR SA
  – Anexa nr. 13: Stimularea personalului CFR SA pentru creşterea nivelului de performanţă al activităţii companiei
  – Anexa nr. 14: Creșterea capacităţii administrative în domeniul pregătirii și implementării proiectelor de infrastructură – Liste de verificare și metode
  – Anexa nr. 15: Metodologia de evaluare a implementării sistemului de control intern managerial
  – Anexa nr. 16: Îmbunătăţirea serviciilor şi facilităţilor asigurate călătorilor în staţiile de cale ferată modernizate
  Puteti copia arhiva documentelor de mai sus apasand aici 

Actul adiţional nr. 1 pentru anul 2022 la Contractul de activitate şi performanţă al CNCF “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2021-2025

Actul adiţional nr. 1 pentru anul 2023 la Contractul de activitate şi performanţă al CNCF “C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2021-2025

INSTRUCTIUNI PENTRU NAVIGARE IN DOCUMENTE

Avand în vedere ca documentele au dimensiuni relativ mari, pentru o navigare mai facila recomandam urmatoarea procedură, pentru fiecare document care urmeaza a fi analizat:
–   descarcarea documentului in calculatorul propriu;
–   deschiderea documentului;
–   activarea funcţiei „bookmarks” de pe banda de instrumente afisata in partea stanga a ferestrei aferente documentului, prin click pe simbolul   
    Funcţia „bookmarks” permite accesarea selectivă a componentelor documentului care prezintă interes pentru utilizator. Prin activarea funcţiei „bookmarks” se afişează în partea stângă a ferestrei primul nivel din cuprinsul documentului (capitolele). Se poate accesa direct orice capitol, prin click pe denumirea acestuia din banda de cuprins (banda din stânga). În cazul când în dreptul unui capitol este afişat semnul +, aceasta înseamnă că acel capitol este structurat în mai multe subcapitole. Prin click pe semnul + se afişează structura subcapitolelor aferente, care pot fi accesate individual prin click pe denumirea respectivului subcapitol.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content