Produsul nostru - Trasa

Trasa

Acesta este produsul pe care CFR îl vinde clienților săi pentru a le permite să circule un tren între două puncte ale rețelei feroviare. O trasă se construiește pe baza cerințelor clientului, disponibilității rețelei, caracteristicilor infrastructurii, modul de tracțiune, lungimea și greutatea trenului.

Trasele sunt naționale și internaționale, acestea din urmă fiind construite pe baza armonizării și coordonării între administratorii de infrastructură din țările vecine. Cele mai multe trase, naționale sau internaționale, sunt preconstruite prin Graficul de Circulație, cu perioadă de valabilitate limitată la 12 luni.

Cumpărarea unei trase are asociate o serie de prestații, între care:

  • Dreptul de utilizare a capacității alocate,
  • Serviciile necesare pentru circulația trenurilor (semnalizare, conducerea circulației, comunicații și furnizarea de informații necesare circulației)

Cum se comandă o trasă?

Dacă sunteţi un client stabil, CFR vă oferă posibilitatea de a rezerva capacități pe rețeaua sa pe o perioadă mai mare de timp, prin încheierea unui Contract Cadru. Dacă aveţi deja un Contract de Acces valabil, acesta va cuprinde pricipalele cerințe de trase.

Pentru cazul în care aveţi o cerere de ultim moment, CFR pune la dispoziție un produs de „trasă ad-hoc”.

Comenzile de trase plasate după intrarea în vigoare a mersului de tren se realizează electronic.

Tarife

Tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare sunt publice și transparente, cadrul general fiind stabilit prin Contractul de Activitate încheiat între CFR și Ministerul Transporturilor.

Tarifele se aplică în mod nediscrimantoriu pentru toți Operatorii de Transport Feroviar, pentru condiții similare de transport.

Tarifele aplicate țin cont de distanța parcursă de tren, de tonajul trenului, de tipul de trafic (marfă sau călători), de ruta de circulație și de clasa secțiilor de circulație care compun ruta.

Alocarea capacităţilor

CFR gestionează capacitățile de infrastructură feroviară prin Graficul de Circulație, întocmit pe perioade de 12 luni și revizuit periodic. CFR participă la convenirea traselor internaționale înainte de începerea consultărilor asupra noului Grafic de Circulație.

Procesul de alocare a capacităților se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 și 21 din OG 89/2003 și ale Directivei 2001/14/EC, precum și ale Regulamentului de alocare (link) (HG 1696/2006), CFR având calitatea de „organism de alocare”.

Trasele sunt alocate în baza cererilor transmise de OTF care dețin Contract de Acces, pe o bază echitabilă și nediscrimantorie, printr-un proces de consultare, conform unui grafic de timp prestabilit. Trasele alocate sunt publicate în documente numite „Livrete cu mersul trenurilor”.

CFR poate reține o rezervă de capacitate care să-i permită să gestioneze solicitări ad-hoc din partea OTF sau situații de urgență care conduc la perturbări de trafic.

Orice OTF care deține un Contract de Acces cu CFR și alocări de trase, poate transmite comenzi de anulare, revocare de trase, pe perioada de valabilitate a Graficului de Circulație. CFR gestionează acest proces în condiții echitabile și nediscriminatorii, în conformitate cu prevederile contractelor de acces și cu disponibilul de capacitate.

Lucrări

CFR va aloca o parte din capacitatea rețelei pentru realizarea unor lucrări de modernizare, reparații sau întreținere curentă. Clienții afectați vor primi notificări în timp util, însoțite de propuneri de trase alternative, acolo unde este posibil.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content