Coridoare de marfă

Coridorul feroviar de marfă Orient / Est-mediteraneean

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European şi Consiliului, din 22 septembrie 2010, privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv, administratorii de infrastructură feroviară sunt obligaţi să stabilească coridoare de transport de marfă în Europa. Comisia Europeană evaluează posibilitatea de revizuire în anul 2017 a Regulamentului 913/2010.

Administratorii de infrastructură ai coridoarelor de transport de marfă trebuie să definească şi să organizeze în comun trase internaţionale prestabilite pentru trenurile de marfă pentru care trebuie să faciliteze timpii de parcurs, frecvenţele, timpii de plecare şi de sosire precum şi rutele potrivite pentru serviciile de transport de marfă în vederea îmbunătățirii competitivităţii serviciilor.

Coridorul feroviar de marfă Orient/Est-mediteraneean traversează Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Austria, Slovacia şi Cehia şi a devenit operaţional în noiembrie 2013.În contextul CEF (Connecting Europe Facility – Mecanismul Conectarea Europei) pentru perioada 2014-2020 la propunerea Comisiei Europene coridorul Orient/Est-mediteraneean a fost redefinit. Astfel, conform prevederilor Anexei II a Regulamentului nr. 1316/2013 privind mecanismul CEF de finanţare a TEN-T, Coridorul încorporează şi rute din Germania, astfel:

  • Bremerhaven / Wilhelmshaven / Rostock / Hamburg – Praha – Viena / Bratislava – Budapesta-
  • Vidin – Sofia – Burgas / Svilengrad  (frontiera  Bulgaria – Turcia) / Promachonas – Thessaloniki – Atena – Patras –
  • București – Constanța.

Structurile de coordonare şi conducere operativă ale Coridorului sunt Comitetul Executiv, format din reprezentanţii ministerelor de transport şi Consiliul de Administraţie, alcătuit din reprezentanţii administratorilor de infrastructură feroviară de pe ruta Coridorului.  Sediul Secretariatului Coridorului Orient/Est-mediteranean se află la Budapesta în organizarea MAV (Căile Ferate de Stat din Ungaria).

Reprezentantul „CFR” S.A. în Consiliul de Administraţie al Coridorului Orient deține și funcția de Vice-președinte al acestuia.

În 16 iunie 2011, la Luxemburg a fost semnat de către miniştrii responsabili din Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Republica Elenă, Republica Ungară, România şi Republica Slovacă Memorandum-ul de Înţelegere (MoU) pentru Coridorul Feroviar 7 (Orient). Acesta este primul MoU semnat pentru un coridor înfiinţat prin Regulamentul 913/2010/UE privind reţeaua feroviară europeană pentru transport de marfă competitiv, prin care se stabileşte comitetul executiv al coridorului 7 şi facilitează asumarea angajamentelor între aceste ministere cu scopul implementării sarcinilor şi obiectivelor Regulamentului.

În august 2011 a fost semnat Memorandum-ul de Înţelegere privind constituirea Consiliului de Administraţie al Coridorului feroviar de marfă nr. 7 la nivelul administratorilor de infrastructură feroviară din ţările traversate de coridor.

Activitatea administratorilor de infrastructură feroviară şi a organismelor de alocare a capacităţii feroviare de pe coridor este reglementată de următoarele:

  •  Acordul privind Secretariatul între Administratorii de Infrastructură Feroviară şi Organismele de Alocare din Republica Cehă, Republica Slovacă, Austria, Ungaria, România, Bulgaria şi Grecia în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie al Coridorului de Transport Feroviar de Marfă 7 “Praga-Viena/Bratislava-Budapesta — Bucureşti-Constanţa— Vidin-Sofia-Salonic-Atena”.
  • Acordul privind Birou Unic de Coridor între Administratorii de Infrastructură Feroviară şi Organismele de Alocare din Republica Cehă, Republica Slovacă, Austria, Ungaria, România, Bulgaria şi Grecia în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie al Coridorului de Transport Feroviar de Marfă 7 “Praga-Viena/Bratislava-Budapesta — Bucureşti-Constanţa — Vidin – Sofia – Salonic – Atena”

Coridorul feroviar de marfă Rin-Dunăre

Conformprevederilor Anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (1),pe lângă Coridorul feroviar nr. 7 Orient, România va fi traversată şi de Coridorul „Rin–Dunăre” cu termen de operare noiembrie 2020. Acesta va traversa teritoriile Franţei, Germaniei, Austriei, Slovaciei, Ungariei, României şi Cehiei pe rutele:

  • Strasbourg-Mannheim-Frankfurt-Nürnberg-Wels
  • Strasbourg-Stuttgart-München-Salzburg-Wels-Wien-Bratislava-Budapesta-Arad-Brașov/Craiova-București-Constanța
  • Čierna nad Tisou (frontiera Slovacia-Ucraina)-Košice-Žilina-Horní Lideč-Praga-München/Nürnberg

Sediul Secretariatului Coridorului Feroviar de Marfă Rin-Dunăre se va afla la Viena în organizarea ÖBB Infrastruktur (Căile Ferate Federale din Austria).

Skip to content