10 Ianuarie 2023 – Desemnare oferta castigatoare pentru Acord cadru de Taieri de arbori periculosi din zona de siguranta a caii ferate – 8 loturi

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/25/10.01.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Desemnare ofertă câștigătoare pentru Acord cadru de Tăieri de arbori periculoși din zona de siguranță a căii ferate – 8 Loturi

București, 10 ianuarie 2023

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat SC ANASIAROM FOREST SRL câştigătoare a procedurii de licitaţie publică pentru Acord cadru de Tăieri de arbori periculoși din zona de siguranță a căii ferate – 8 Loturi.

Criteriul aplicat a fost Cel mai bun raport calitate-preț, iar oferta financiară a SC ANASIAROM FOREST SRL a fost:

  • 1.666.848,18 Lei, fără TVA – LOT 1;

  • 579.875,76 Lei, fără TVA – LOT 2;

  • 4.864.951,30 Lei, fără TVA – LOT 3;

  • 768.959,90 Lei, fără TVA – LOT 4;

  • 11.495.508,56 Lei fără TVA – LOT 5;

  • 2.763.565,96 Lei, fără TVA – LOT 6;

  • 365.619,36 Lei, fără TVA – LOT 7;

  • 239.202,96 Lei, fără TVA – LOT 8.

Sursa de finanțare este asigurată din fonduri de la Bugetul de Stat.

Valoarea totală estimată(8 Loturi) a achiziției este de 37.289.600 fără TVA.

Lucrările se vor efectua cu personal instruit din cadrul unor firme autorizate și agrementate AFER.

Executarea serviciului de „Tăieri de arbori periculosi din zona de siguranță a căii ferate’’ se va desfășura pe raza de activitate a Sucursalelor Regionale CF (1-8), separat pe loturi.

Durata fiecărui acord cadru este de 4 ani – Contracte subsecvente: anual.

Circulația feroviară se confruntă în dese cazuri cu perturbări ale traficului din cauza căderilor de arbori (provocate de furtuni, căderi de zăpadă, chiciură, vânturi puternice), prin ocuparea gabaritului de liberă trecere sau chiar căderi de arbori peste trenuri în circulație, cu afectarea liniei de contact și a celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare (linii, echipamente electrice). Pe lângă aceasta, intervențiile pentru remedierea deranjamentelor produc întârzieri majore în circulația trenurilor de călători.

În prezent, pe liniile CF, în zona de siguranţă a căii ferate au fost identificați arbori potențial periculoși pentru siguranța circulației feroviare, care trebuie tăiați. Pe raza Sucursalelor Regionale CF 1-8, nu există personal autorizat pentru lucrări silvice/lucru la înăltime, astfel încât situația nu poate fi remediată cu personal cfr. În consecință, pentru realizarea volumului mare de servicii de tăiere a arborilor identificați ca potențial periculosi din zona de siguranţă a căii ferate, s-a impus achiziţia unor servicii specifice, cu agenți economici autorizați. Achiziţionarea acestor servicii va contribui la reducerea disfunctionalităților în circulația trenurilor (întârzieri, pagube etc) în situațiile înregistrării de fenomene meteo nefavorabile, iar riscul căderii de arbori peste trenurile de călători/marfă aflate în circulație va fi eliminat.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content