12 ianuarie 2023-Desemnare oferte cistigatoare pentru elaborare DALI privind Cresterea nivelului de centralizare al instalatiilor de semnalizare feroviara -LOT 3-SRCF Cluj si Lot1 -SRCF Bucuresti

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/35/12.01.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Desemnare oferte câștigătoare pentru elaborarea DALI privind Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creşterea nivelului de centralizare al instalaţiilor de semnalizare feroviară: Lot 8 – Stații CF: Lot 3 – Sucursala Regională CF Cluj și Lot 6 – Stații CF: Lot 1 – Sucursala Regională CF București

București, 12 ianuarie 2023

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat Asocierea I.S.P.C.F. SA (lider de asociere) – SC BAICONS IMPEX SRL, câştigătoare a procedurilor de licitaţie publică pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) privind „Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creşterea nivelului de centralizare al instalaţiilor de semnalizare feroviară: Lot 8 – Stații CF: Lot 3 – Sucursala Regională CF Cluj și Lot 6 – Stații CF: Lot 1 – Sucursala Regională CF București.

Oferta financiară a Asocierii I.S.P.C.F. SA (lider de asociere)SC BAICONS IMPEX SRL, pentru Lot 8 – Stații CF: Lot 3 – Sucursala Regională CF Cluj, a fost de 3,017 Milioane lei fără TVA, (criteriul aplicat fiind Cel mai bun raport calitate-preț).

Oferta financiară a Asocierii I.S.P.C.F. SA (lider de asociere)SC BAICONS IMPEX SRL, pentru Lot 6 – Stații CF: Lot 1 – Sucursala Regională CF București, a fost de 881.334,39 lei fără TVA, (criteriul aplicat fiind Cel mai bun raport calitate-preț).

Sursa de finanțare este asigurată din fonduri nerambursabile prevăzute în Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR),iar durata contractelor va fi de 9 luni, de la data de începere a prestării serviciilor, iar prin aceste contracte se vor implementa sisteme de centralizare electronică în stațiile CF Bușag, Acâș, Vișeul de Jos, Diosig, Biharia și Halmeu, de pe raza SRCF Cluj și în stațiile CF Târgoviște și Nucet, de pe raza SRCF București.

 

Modernizarea instalațiilor de siguranță aferente căii ferate existente (atât a celor din stații cât și a celor din interstații) are rolul de a crește siguranța traficului feroviar dar și creșterea capacității sectoarelor feroviare prin utilizarea echipamentelor moderne. Din punct de vedere al beneficiilor centralizării electronice, se evidențiază pe lângă componentele de siguranță și capacitate și scăderea semnificativă a cheltuielilor companiei cu personalul și întreținerea, ceea ce conduce la o mai eficientă utilizare a fondurilor pentru asigurarea unei infrastructuri feroviare atractive, pentru operatorii de transport pe calea ferată și beneficiarii acesteia. 

 

Creșterea nivelului de centralizare al unor instalații de semnalizare, prin centralizarea instalațiilor și integrarea acestora în centre de management ale traficului rezolvă problema deficitului de personal, contribuie la îmbunătățirea siguranței circulației trenurilor și conduce la creșterea vitezei de circulație pe secțiile modernizate.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content