13 ianuarie 2023 – Semnare contract pentru Servicii de consultanta si supervizare a lucrarilor aferente Lotului 4 Ronat Triaj – Arad

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/40/13.01.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Semnare Contract pentru Servicii de consultanțӑ și supervizare a proiectӑrii și execuției lucrӑrilor aferente obiectivului de investiții „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad”, LOT 4 Ronaț Triaj – Arad

București, 13 ianuarie 2023

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA și Asocierea baicons impex S.R.L. (lider de asociere) – S.C. AREX LIDER COMPANY S.R.L, au semnat contractul, în valoare de 16.872.829,68 lei (fără TVA), pentru Serviciile de Consultanță și supervizare a proiectării şi execuţiei lucrărilor, aferente obiectivului de investiții „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad”, LOT 4 Ronaț Triaj – Arad.

Perioada de supervizare a lucrărilor este de 42 luni.

Sursa de finanţare va fi asigurată prin Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 4 – Transport sustenabil.

Activitatea Contractantului/ Supervizorului este aceea de supervizare, în calitate de „Supervizor”, a proiectării şi execuţiei de lucrări în conformitate cu prevederile HG nr. 1/2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Contractantul/ Supervizorul va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Lucrările supervizate sunt aferente secțiunii Ronaț Triaj – Arad, de la km 008+183 (semnalul de ieşire din Ronaţ Triaj Gr. D) la km 56+350 (semnalul de intrare în staţia Arad), inclusiv liniei CF Aradu Nou – Glogovăț.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content