15 iulie 2021 – CFR SA a lansat prima etapă a proiectului de electrificare a liniei CF Rădulești – Giurgiu Nord

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/417/15.07.2021

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA a lansat prima etapă a proiectului de electrificare a liniei CF Rădulești – Giurgiu Nord

 

Bucureşti, 15 iulie 2021

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat licitaţia deschisă, în valoare totală de 3,1 mil. RON, pentru elaborarea studiului de fezabilitate care va sta la baza proiectului de electrificare a liniei de cale ferată RĂDULEȘTI – GIURGIU NORD(57 km).

 

Studiul de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord(57 km) trebuie să identifice cea mai eficientă soluție din punct de vedere tehnico-economic, în vederea obținerii sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României și respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T.

 

Menționăm faptul că, implementarea acestui proiect pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești-Giurgiu Nord, contribuie în mod direct nu doar la dezvotarea transportului feroviar, dar si la reducerea impactului asupra mediului înconjurător, prin preluarea traficului de marfă de pe ruta București Nord-Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

creșterea vitezei medii de circulație a trenurilor;

creșterea atractivității transportului feroviar pe acest tronson;

minimizarea efectelor negative asupra mediului;

creșterea volumului de transport pe calea ferată;

descongestionarea traficului feroviar din București si zonele limitrofe;

menţinerea şi, eventual, atragerea de noi transporturi de pe Coridorul European de Marfă RFC 7 Praga – Atena pe teritoriul României;

creșterea veniturilor CFR din taxa de utilizare a infrastructurii.

 

De asemenea, Studiul de Fezabilitate va cuprinde inclusiv toate datele necesare pentru obţinerea tuturor avizărilor în vederea promovării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi pentru exproprierea imobilelor aferente obiectivului de investiţii ”Electrificarea și reabilitarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”, inclusiv completarea/modificarea (dacă este cazul) documentației, prin implementarea tuturor cerințelor/solicitărilor emitenților de avize.

 

Valoarea estimată a contractului este de 3.146.831 RON fără TVA, iar sursa de finantareva fi asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Durata contractului este de 9 de luni.

 

Anunţul de participare la licitaţia deschisă şi documentaţiile de atribuire sunt disponibile înSistemul Electronic al Achizitiilor Publice(SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro.Termenul limită pentru primirea ofertelor este 23.08.2021.

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content