19 ianuarie 2023-Desemnare oferte castigatoare pentru Servicii de consultanta si supervizare a lucrarilor aferente Lotului 1 Cluj Napoca -Aghires si Lotului 2 Aghires -Poieni

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/58/19.01.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

CFR SA a desemnat ofertele câștigătoare pentru Servicii de consultanțӑ și supervizare a proiectӑrii și execuției lucrӑrilor aferente obiectivului de investiții „Electrificarea și reabilitarea liniei CF Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”, LOT 1 Cluj – Napoca – Aghireș și Lot 2 Aghireș – Poieni

București, 19 ianuarie 2023

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA vă informează că au fost desemnate ofertele câștigătoare la procedurile de licitație publică pentru achiziția serviciilor de consultanță și supervizare a proiectӑrii și execuției lucrӑrilor aferente obiectivului de investiții „Electrificarea și reabilitarea liniei CF Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”, LOT 1 Cluj – Napoca – Aghireș și LOT 2 Aghireș – Poieni.

Ofertele financiare depuse de „TPF INGINERIE SRL pentru serviciul de consultanță LOT 1 Cluj – Napoca – Aghireș, în valoare de 16.352.980 lei, fără TVA, și LOT 2 Aghireș – Poieni, în valoare de 17.841.719 lei, fără TVA, au fost desemnate câștigătoare, contractele de achiziție publică urmând a fi încheiate de ambele părți la finalul perioadei legale de contestații, iar perioada de supervizare a lucrărilor este de 42 luni, pentru fiecare contract.

Sursa de finanţare va fi asigurată prin Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 4 – Transport sustenabil.

Activitatea Contractantului/Supervizorului este aceea de supervizare, în calitate de „Supervizor”, a proiectării şi execuţiei de lucrări în conformitate cu prevederile HG nr. 1/2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Contractantul/Supervizorul va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Lucrările supervizate sunt aferente Lotului 1Cluj Napoca – Aghireş (30,41 km), între km 500+749 și km 531+160, între Cap X Staţia CF Cluj – Napoca și Cap Y Staţia CF Aghireș și Lotului 2Aghireş – Poieni (36,53 km), între km 531+160 – km 567+690, între Cap Y Staţia CF Aghireș şi Cap Y Stația CF Poieni.

Obiectivul general al proiectului de investiții este electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor – Frontieră (166, 2 km) pentru creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate, precum și îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

 • creșterea vitezei de circulație la valori cuprinse între 120 km/h și 160 km/h pe întregul tronson;

 • modernizarea instalațiilor de electrificare pe toată lungimea tronsonului (25 kV);

 • mărirea capacității de tranzit;

 • asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce privește sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din stații si haltele de miscare;

 • modernizarea stațiilor (inclusiv haltele de mișcare);

 • modernizare poduri, podețe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătățirea terasamentelor;

 • construcția drumurilor de întreținere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);

 • modernizarea clădirilor stațiilor de călători, incluzând construcțiile pasarelelor şi/sau tunelurilor pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;

 • montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot;

 • instalații de centralizare electronică noi, în stații, și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);

 • modernizarea echipamentului de telecomunicații.

Reamintim faptul că, linia de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia BihorFrontieră beneficiază de finanțare în cadrul PNRR, fiind, de asemenea, inclusă în Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare pentru perioada 2020 – 2030

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content