19 octombrie 2020 – CFR SA a lansat licitația, în valoare de 3,9 mld RON, pentru modernizarea secțiunilor Timișoara – RonațTriaj și Ronaț Triaj – Arad

Timp de lectură: 6 minute

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/224/19.10.2020

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

CFR SA a lansat licitația, în valoare de 3,9 mld RON, pentru modernizarea secțiunilor Timișoara – RonațTriaj și Ronaț Triaj – Arad

 

 

 

București, 19 octombrie 2020

 

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat licitaţia pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie lucrări de modernizare pe secțiunile Timișoara Est – Ronaț Triaj Gr. D (lotul 3) și Ronaț Triaj Gr. D – Arad (lotul 4), aferente obiectivului”Modernizarea liniei CF Caransebeș – Timișoara – Aradˮ, parte integrantă a Programului Operațional Infrastructura Mare – POIM.

 

Valoarea financiară totală estimată a contractelor este de 3.917.081.120,59 RON, lei fără TVA, din care 1.445.386.706,40 RON, fără TVA, pentru lotul 3, respectiv 2.471.694.414,19 RON, fără TVA, pentru lotul 4, sursa de finanţare fiind asigurată din Fonduri Externe Nerambursabile, aferente Programului Operațional Infrastructura Mare – POIM.

 

Procedura de licitație publică este împărțită în următoarele două loturi, astfel:

 

Lotul 3 Timișoara Est – Ronaț Triaj Gr.D (13,86 km), de la km 568+399, al liniei CF București – Jimbolia (indicativ 100), până la stația Timișoara Nord, după care se continuă pe linia CF Timișoara – Arad (indicativ 218), de la km 0+000, la km 008+183 (semnalul de ieşire din Ronaţ Triaj Gr. D). Lungimea traseului este de 13,86 km, de la intrarea în cap X stația Timișoara Est, până la semnal cap Y, din Ronaț Triaj Gr.D.Pe traseul existent calea ferată este simplă, electrificată, dotată cu instalație BLA și este dispusă atât în rambleu cu înălţimea de maxim 12 metri, cât și în debleu cu adâncimea de maxim 8 metri. Pe cea mai mare parte a tronsonului feroviar vizat pentru modernizare, calea se va dubla. Traseul de cale ferată proiectat se va desfăşura în general pe amplasamentul existent al liniei CF, cu excepţia tronsoanelor compuse din aliniamente şi curbe ce nu asigură retrasarea liniei cu parametrii pentru circulația cu viteza de 160 km/h.De asemenea, se vor executa lucrări:

–          de construcţie, reconstrucție sau reparaţii/reabilitarela 3 poduri și 3 podeţe, 9 pasaje denivelate, 1 trecere la nivel și se vor executa 2 podeţe de descărcare;

–          de modernizare a instalațiilor de energoalimentare, linie de contact, telecomunicații, semnalizare, centralizare, bloc (SCB), sanitare, termotehnologice etc

–          de modernizare a clădirilor din staţiile şi haltele de mişcare de pe tronson: Timişoara Est, Timişoara Nord; Ronaţ Triaj Gr. D (post de mișcare), Timișoara Centru; Ronaţ Triaj Cab.1, Ronaț Triaj h, Ronaț Triaj Gr. D (halta). Stația care se va transforma în post de mișcare este Stația (grupa de linii) Ronaț Triaj Gr. D.

–          de modernizare a reţelele locale existente, de conducte de distribuţie a apei şi de canalizare, care asigură racordarea tuturor consumatorilor branşaţi în prezent la staţiile CF.

–          se vor executa lucrări de proutecția mediului:panouri fonoabsorbante, decontaminarea solului, amenajări de spații verzi, separatoare de hidrocarburi și bazine decantoare, garduri de protecție și panouri de protecție.

Valoarea estimată fără TVA: 1.445.386.706,40 RON, fără TVA

 

Lotul 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad (55 km), dela km 008+183 (semnalul de ieşire din Ronaţ Triaj Gr. D), la km 56+350 (semnalul de intrare în staţia Arad). Pe lângă acest tronson, tot în cadrul lotului 4, proiectul cuprinde și modernizarea/reconfigurarea liniei CF Aradu Nou – Glogovăț (indicativ 220), pe o distanță de cca 7 kilometri. Pe traseul existent calea ferată este simplă, electrificată, dotată cu instalație BLA și este dispusă atât în rambleu cu înălţimea de maxim 12 metri, cât și în debleu cu adâncimea de maxim 8 metri. Pe cea mai mare parte a tronsonului feroviar vizat pentru modernizare, calea se va dubla.Traseul de cale ferată proiectat se va desfăşura în general pe amplasamentul existent al liniei CF, cu excepţia tronsoanelor compuse din aliniamente şi curbe ce nu asigură retrasarea liniei cu parametrii pentru circulația cu viteza de 160 km/h.Calea ferată existentă între staţiile Aradu Nou și Arad se va menţine simplă, însă se va moderniza.Pe intervalul dintre staţiile Aradu Nou şi Glogovăţ, traseul existent al căii ferate (linia Aradu Nou – Glogovăţ) se va modifica, pentru a se putea realiza un racord feroviar, care va asigura ocolirea Municipiului Arad de către trenurile de marfă, care vor circula între Timişoara şi Arad.Noul tronson feroviar proiectat între Aradu Nou şi Glogovăţ va traversa râul Mureş pe un pod construit în amonte faţă de cel existent. De asemenea, se vor executa lucrări:

–          de reconstrucție sau reparaţii/modernizare la un număr de 6 poduri, 30 podeţe,7 treceri la nivel, 15 pasaje denivelate și se vor executa 9 podeţe de descărcare

–          de modernizare a instalațiilor de energoalimentare, linie de contact, telecomunicații, semnalizare, centralizare, bloc (SCB), sanitare, termotehnologice etc

–          de modernizare a clădirilor din staţiile şi haltele de mişcare de pe tronson: Sânandrei, Băile Călacea, Orţişoara, Vinga, Şag, P.M. Valea Viilor, Aradu Nou, Glogovăț, Micălaca. Stația care se vor transforma în post de mișcare este Staţia Valea Viilor.

–          de modernizare a reţelele locale existente, de conducte de distribuţie a apei şi de canalizare, care asigură racordarea tuturor consumatorilor branşaţi în prezent la staţiile CF.

–       se vor executa lucrări de proutecția mediului:panouri fonoabsorbante, decontaminarea solului, amenajări de spații verzi, separatoare de hidrocarburi și bazine decantoare, garduri de protecție și panouri de protecție.

Valoarea estimată fără TVA: 2.471.694.414,19RON, fără TVA

 

Durata de implementare este de 102 luni, din care: 6 luni pentru proiectare, 36 luni pentru execuția lucrărilor, iar perioada de garanție a obiectivului este de 60 de luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 23.11.2020, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 15.00.

 

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (S.I.C.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. CN1025423/19.10.2020.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content