2012.11.22 Jurnalul National

Timp de lectură: 3 minute

BIROUL DE PRESĂ, INFORMAŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/376/22.11.2012
 
Către: Cotidianul Jurnalul Naţional
În atenţia: Dlui Marius Tucă (Director)
Dlui Dan Constantin (redactor-şef)
Dnei Marina Constantinoiu (redactor-şef)
Dlui Victor Ciutacu (redactor-şef)
Dnei/Dlui Gabi Golea (redactor)
 
Spre informare şi publicare următorul
DREPT LA REPLICĂ
 
Adresat conducerii publicaţiei JURNALUL NAŢIONAL
 
În cotidianul Jurnalul Naţional de astăzi, 22.11.2012, a fost publicat, sub semnătura
 
domnului/doamnei Gabi Golea, articolul „Mânării la CFR”, articol care conţine o serie de
 
acuzaţii nefondate care aduc prejudicii de imagine companiei noastre, în ceea ce priveşte
 
buna derulare a proiectelor cu finanţare europeană.
 
Biroul de presă al CNCF CFR SA respinge cu fermitate afirmaţiile domnului/doamnei
 
Gabi Golea, care acuză în mod direct CNCF CFR SA de nerespectare a normelor procedurale
 
prevăzute în legislaţia naţională referitoare la achiziţiile publice, şi transmite spre publicare
 
următorul
 
DREPT LA REPLICĂ
 
Menţionăm că derularea proiectului «Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
 
(exclusiv ERTMS, GSM-R, Centralizare electronică), Secţiunea 3: Coşlariu – Simeria, Tronsonul:
 
Vinţu de Jos – Simeria, care beneficiază de susţinere financiară europeană, este supusă unei
 
verificări permanente din partea reprezentanţilor UE şi a organismelor interne competente
 
(UCVAP, ANRMAP, Autoritatea de Management etc.), atât pe parcursul atribuirii, cât şi a
 
derulării lui, context în care niciuna din reglementările interne şi europene nu poate fi încălcată,
 
aceasta urmând a fi sesizată şi sancţionată imediat de oricare organism abilitat. Nu mai puţin
 
important este faptul că orice constatare a acestor organisme are valoare legală.
 
În ceea ce priveşte demersurile ofertanţilor în urma anunţării rezultatelor, vă informăm că
 
în cele trei contestaţii soluţionate anterior de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 
(CNSC), fiecare din cei doi ofertanţi a avut, pe rând, calitatea de intervenient în contestaţie, în
 
opoziţie cu celălalt ofertant – contestatar. Ofertanţii au atacat la Curtea de Apel, Decizia CNSC
 
prin care a fost admisă contestaţia celuilalt ofertant. Nu mai puţin important este faptul că, toate
 
cele 3 plângeri depuse la Curtea de Apel au fost respinse irevocabil, confirmându-se legalitatea
 
Deciziilor CNSC, puse în aplicare de CNCF CFR SA.
 
În data de 12.11.2012, Asocierea SWIETELSKY – STRABAG – ALSTOM – ARCADA –
 
EURO CONSTRUCT – TRANSFEROVIAR GRUP a depuns a doua contestaţie la CNSC pentru
 
cel de al doilea rezultat al procedurii, contestaţie care se află în curs de soluţionare la CNSC,
 
organism abilitat a se pronunţa asupra legalităţii şi conformităţii celei de a 4-a analize efectuate.
 
Totodată, dorim să vă reamintim că, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene
 
şi naţionale, analiza legalităţii atribuirii contractelor şi a derulării acestora se face de către
 
organismele competente, care au atribuţii bine stabilite în acest scop. Orice reclamaţie nejustificată
 
concret, ci doar prin interpretări proprii, trimisă altor organisme de control şi verificare, nu poate
 
avea decât un efect contrar, prin prelungirea inutilă a aprobării finanţării proiectelor europene şi
 
riscul pierderii acestora din cauza tergiversărilor, punând la îndoială intenţia declarată, de progres
 
economic al României, în condiţii de respectare a legalităţii pe plan naţional şi european.
 
În concluzie, CNCF CFR SA dezminte public comentariile tendenţioase asociate activităţii
 
reprezentanţilor companiei în derularea proiectelor care beneficiază de finanţare europeană şi vă
 
asigurăm că sunt aplicate în mod corect prevederile legislaţiei în domeniu.
 
Mizând pe profesionalismul şi seriozitatea ce caracterizează în general ziarul Jurnalul
 
Naţional şi pe respectul cu care acesta îşi tratează audienţa, vă rugăm să faceţi publice aceste
 
precizări.
 
 
Şef birou,
Oana Brânzan

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content