25 August 2017 – 5 operatori economici au depus oferte în licitaţia pentru reabilitarea tronsonului feroviar Braşov – Sighişoara pe secţiunile Braşov – Apaţa şi Caţa – Sighişoara

Timp de lectură: 3 minute

Direcţia Comunicare şi Relaţii Externe                                 Tel/Fax:021/ 3117080, CFR 122905

Serviciul Comunicare Mass-Media                    

Nr. 17/2/252/25.08.2017

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

5 operatori economici au depus oferte în licitaţia pentru reabilitarea tronsonului feroviar Braşov – Sighişoara

pe secţiunile Braşov – Apaţa şi Caţa – Sighişoara

 

Bucureşti, 25 august 2017

 

CFR SA informează că prin depunerea ofertelor în procedura de licitaţie pentru obiectivul Reabilitarea liniei cf  Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h; Secţiunea: Braşov – Sighişoara, subsecţiunile 1.Braşov – Apaţa şi 3. Caţa – Sighişoara a fost încheiată cu succes încă o etapă în procesul de reabilitare a infrastructurii feroviare.

 

În data de 23.08.2017 s-a încheiat procesul de depunere în SEAP a ofertelor aferente acestui obiectiv.Au fost depuse 5 oferte de către următorii operatori economici:

–          IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.;

–          Impreza Pizzaroti& C SpA Italia S.p.A.;

–          S.C. Alstom Transport S.A.;

–          Societa Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.;

–          STRABAG A.G.

 

Valoarea lucrărilor licitate este estimată la 3.190.570.000 lei fără TVA (cca 700 mil.euro), sursa de finanţare fiind asigurată de Comisia Europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), în proporţie de 85%, iar cofinanţarea în proporţie de 15% de la bugetul de stat. Durata de executie este de 48 de luni, la care se adaugă 60 de luni perioada de notificare a defecţiunilor.

 

Lucrarile de modernizare a infrastructurii feroviare aferente celor două secţiuni Braşov – Apaţa şi Caţa – Sighişoara, în lungime totală de 86 de km, vor contribui la atingerea obiectivului principal de promovare a mobilităţii sustenabile pe secţiunea Frontiera Ungară – Curtici – Arad – Simeria – Sighişoara – Braşov, prin:

– creşterea vitezei de circulaţie la 160 km/h

– reducerea duratei de transport

– creşterea siguranţei feroviare

– facilităţi pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă

– introducerea sistemelor moderne de semnalizare şi de management al traficului

– îmbunătăţirea gradului de confort oferit călătorilor în staţiile de cale ferată.

 

În cadrul contractului de execuţie lucrări vor fi executate o gamă variată de lucrări de infrastructură şi suprastructură feroviară: terasamente linii C.F, consolidări, poduri şi viaducte, podeţe, tuneluri, pasaje superioare, drumuri, linie de contact, trafic feroviar, sistem de informare a călătorilor, energoalimentare, telecomunicaţii, comunicaţii pentru semnalizare, fibră optică, supraveghere video, arhitectură, instalatii electrice, instalatii sanitare, instalaţii termoventilaţie, apărări de maluri, semnalizare, protecţia mediului. Pe acest traseu se afla 11 puncte de secţionare, toate centralizate electrodinamic (CED) – 4 staţii de cale ferată, 15 halte, 2 noduri de cale ferată principale şi un tunel dublu de 660 m lungime.

 

După evaluarea ofertelor de către comisia special nominalizată în acest sens se va întocmi raportul procedurii şi se vor transmite comunicările privind caştigătorul acestei proceduri de achiziţie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content