25 mai 2021 – CFR SA îşi deschide porţile pentru inginerii specialiști!

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/290/25.05.2021

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA îşi deschide porţile pentru ingineri feroviari specializați!

 

Bucureşti, 25 mai 2021

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, administrator al reţelei naţionale de cale ferată,a lansat programul de recrutare a personalului de specialitate pentru activități de inginerie feroviară (proiectare și asistență tehnică), un program careoferă inginerilor specializați oportunităţi de dezvoltare a unei cariere în domeniul feroviar. 

 

Programul de recrutare are drept scop angajarea de ingineri specializați în următoarele domenii de specialitate:

geodezie;

– infrastructură și suprastructură căi ferate;

– consolidări și stabilizări terasamente, protecții și amenajări de albii;

– lucrări de artă (poduri, podețe, pasaje, viaducte);

– construcții civile;

– instalații electrice;

– instalații sanitare și rețele exterioare de apă și canalizare;

– instalații termice (încălzire, ventilații și climatizare);

– semnalizări feroviare (telecomenzi și electronică în transporturi);

– telecomunicații feroviare;

– energoalimentare/linie de contact/protecții instalații cale și vecinătate.

 

Activitatea specifică pentru care se cere experiență minimă constă în:

  • elaborare documentații tehnico-economice, în toate etapele procesului de proiectare, conform structurii și conținutului cuprinse în HG 907/2016;
  • activitate de asistență tehnică asigurată beneficiarului (verificare documente/documentații privind execuția lucrărilor și emiterea de puncte de vedere; verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea 10/1995; analizare propuneri de modificare/adaptare/optimizare soluții tehnice; participare la luarea unor decizii tehnice legate de proiect prin analize comparative între opțiunile identificate; verificare și avizare detalii tehnologice de execuție etc).

Constituie avantaje pentru participanți existența certificării MLPAT, în calitate de verificator și/sau expert în domeniile pentru care probează pregătire universitară de specialitate, similar în ceea ce privește autorizarea ISC ca diriginte de șantier. Persoanele interesate vor trimite CV-ul pe adresa electronică OfficeCFR@cfr.ro, cu mențiunea Anunț de recrutare nr. 888, din 24.05.2021, iaraplicațiile care corespund cerințelor minime vor fi selectate, solicitanții urmând să participe la un interviu cu personalul de specialitate al companiei.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content