26 aprilie 2023 – Reabilitare tronson Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș – ultimele 3 Loturi

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/411/26.04.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

CFR SA a transmis în SEAP documentațiile de atribuire pentru serviciile de proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare pentru ultimele 3 Loturi aferente tronsonului CRAIOVA – DROBETA TURNU SEVERIN – CARANSEBEȘ (226 km)

 

Bucureşti, 26 aprilie 2023

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA vă informează că miercuri, 26 aprilie 2023, au fost transmise în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), în vederea verificării și validării, documentațiile de atribuire pentru ultimele 3 LOTURI aferente tronsonului de cale ferată CRAIOVA – DROBETA TURNU SEVERIN – CARANSEBEȘ, pentru achiziția publică a serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare.

 

Aceste documentații transmise miercuri, 26 aprilie 2023, în SEAP, fac obiectul a două proceduri de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări de reabilitare pentru Lotul 4 și Lotul 5, respectiv Lotul 6.

 

Procedura 1

LOT 4: CAP X DROBETA TURNU SEVERIN – CAP X BĂILE HERCULANE, km 362+632 – km 404+250 (41,618 km)

Valoare estimată: 1.467.607.032,41 lei, fără TVA

Durata proiectării și execuției lucrărilor: 72 luni (12 luni proiectare și 60 de luni execuție lucrări)

LOT 5: CAP X BĂILE HERCULANE – CAP X PO NOU POARTA, KM 404+250 – KM 436+887 (32,637 km)

Valoare estimată:1.458.989.782,23 lei, fără TVA

Durata proiectării și execuției lucrărilor: 60 luni (12 luni proiectare și 48 de luni execuție lucrări)

Procedura 2

LOT 6: CAP X PO NOU POARTA – CARANSEBES KM 436+887 – KM 474+046,53 (37,160 km)

Valoare estimată: 1.331.527.894,38 lei, fără TVA

Durata proiectării și execuției lucrărilor: 72 luni (12 luni proiectare și 60 de luni execuție lucrări)

Valoarea totală estimată pentru achiziția publică ultimelor 3 LOTURI (proiectare și execuție lucrări) este de 4.258.124.709,02 lei, fara TVA, iar sursa de finanțare va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transporturi (PT) 2021-2027 și Bugetul de Stat.

Principalele obiective feroviare incluse în ultimele 3 LOTURI sunt:

 • 111,415 km reabilitați;

 • 64 de poduri

 • 264 de podețe

 • 1 tunel nou (1.279m);

 • modernizarea tunelului Rachitoberg;

 • reabilitarea tunelurilor Feneș și Tîmpa;

 • panouri fonoabsorbante;

 • sistemul eurupean de management al traficului (ERMS) pe întregul tronson;

 • lucrări civile în stații;

 • lucrări de semnalizare și telecomunicații;

 • lucrări specifice protecției mediului.

De asemenea, menționăm faptul că, scopul general ale implementării proiectului de REABILITARE A LINIEI DE CALE FERATĂ CRAIOVA – DROBETA TURNU SEVERIN – CARANSEBEȘ (225,287 km) este:

 • îmbunătățirea infrastructurii pentru cresterea vitezei de circulație la valori cuprinse între 120 km/h și 160 km/h;

 • modernizarea instalațiilor de electrificare pe toată lungimea tronsonului (25 kV);

 • mărirea capacității de tranzit;

 • asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce priveste sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din stații si haltele de miscare, facilitățile pentru persoanele cu dizabilități;

 • modernizarea stațiilor și a haltelor de mișcare;

 • modernizare poduri, podețe;

 • reabilitarea/modernizarea clădirilor stațiilor de călători, incluzând construcțiile pasarelelor şi/sau tunelurilor pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;

 • montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot;

 • instalații de centralizare electronică noi, în stații și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);

 • reducerea valorii maxime a declivității pe secțiunile unde aceasta depășește 18 ‰

 

Nu în ultimul rând, precizăm faptul că, linia de cale ferată Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș se află pe Coridoul Orient/Est Mediteranean și beneficiază de cea mai mare finanțare în cadrul Programului Transport (PT), fiind, de asemenea, inclusă în Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare pentru perioada 2020 – 2030.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content