26 februarie 2020 – CFR SA a lansat doua licitatii pentru servicii feroviare, in valoare de 55,3 milioane lei

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/65/26.02.2020

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA a lansat două licitații pentru servicii feroviare, în valoare de 55,3 milioane lei

 

Bucureşti, 26 februarie 2020

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat în SICAP două licitaţii cu o valoare financiară estimativă de 50,1 milioane de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar implementării măsurilor de funcționare a sistemului ERTMS și extinderea sistemului GSM-R pe secțiunea de cale ferată Predeal-București-Constanța și servicii de Consultanță lucrări de construcţii și instalaţii pe secțiunea Brașov-Sighișoara.

 

Obiectivele specifice contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate în vederea Implementării măsurilor necesare funcţionării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal-București-Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de feroviar sunt următoarele:

  • identificarea și dezvoltarea soluției optime pentru asigurarea funcționării unui sistem ERTMS pe linia de cale ferată Predeal – București Nord – Constanța prin realizarea unui studiu de fezabilitate complet și solid, care să fundamenteze în mod adecvat soluția optimă și să susțină finanțarea și implementarea acesteia;
  • pregătirea documentațiilor necesare pentru demararea etapei de proiectare și execuție a soluției optime rezultate din studiul de fezabilitate și aprobate de Beneficiar;
  • asigurarea conditiilor pentru certificarea ERMTS de către un organism feroviar independent notificat prin includerea tuturor condițiilor necesare pentru certificare în documentațiile pregătite în cadrul contractului.

Valoarea totală estimată a contractului este de 5.224.890 de lei, iar sursa de finanţare pentru achiziţia serviciului va fi asigurată de la bugetul de stat, din cadrul Titlului de Cheltuială 58 Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020.Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 31 martie 2020.

 

Serviciul de consultanţă în domeniul managementului execuţiei şi verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii și instalaţii pe secțiunea Brașov – Sighișoara va fi asigurat pentru subsecțiunile Brașov – Apața, Cața – Sighișoara (LOT 1) șiApața – Cața (LOT 2). Consultantul va desfășura o primă activitate de studiere, verificare și însușire a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, aferente lucrărilor care urmează a fi executate, precum și coordonarea, verificarea și supervizarea lucrărilor pe baza proiectului tehnic.

Valoarea totală estimată a contractului, împărțit în două loturi, este de 50.169.840 de lei, iar sursa de finanțare este asigurată din fonduri europene.Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 2 aprilie 2020.

 

Anunţurile de participare la procedurile de licitaţii deschise şi documentaţiile de atribuire sunt disponibile în Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice(SICAP), la adresa www.e-licitatie.ro.

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content