28.11.2023 – Raportul administratorilor privind activitatea CNCF „CFR” – SA în perioada 1.01.2023 – 30.06.2023 a fost aprobat

Timp de lectură: 6 minute

COMUNICAT DE PRESĂ

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA vă informează că Raportul administratorilor privind activitatea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA în perioada 1.01.2023 – 30.06.2023 a fost aprobat și poate fi consultat pe site-ul companiei la domeniul Despre noi/Conducere/Lista persoanelor din conducere sau prin accesarea directă a următorului  link – https://cfr.ro/lista-persoanelor-din-conducere/. Raportul prezintă o analiză comprehensivă a activităților companiei, inclusiv prin raportare la elementele externe care pot afecta performanța companiei și perspectivele sale strategice.

Consiliul de administrație constată că, în condițiile în care transportul feroviar este dezavantajat în competiția cu transportul rutier din cauza politicilor de externalizare masivă a costurilor transportului rutier, situația CFR SA este agravată de practicile recurente de finanțare insuficientă din fonduri publice naționale a infrastructurii feroviare din România și a companiei care administrează această infrastructură. Astfel:

În perioada 2012-2020 fondurile publice alocate CFR SA au acoperit doar în proporție de 35,80% necesarul total de finanțare din fonduri publice aferent acestei perioade pentru activitățile prioritare de administrare a infrastructurii feroviare, respectiv întreținerea, repararea și reînnoirea infrastructurii feroviare. În această perioadă s-a acumulat un deficit total de finanțare din fonduri publice 15,37 miliarde lei, ceea ce înseamnă o medie anuală de 1,7 miliarde lei/an, adică mai mult decât dublul veniturilor proprii anuale ale CFR SA.

Finanțarea insuficientă din fonduri publice a infrastructurii feroviare a amplificat efectele distorsionării competiției intermodale din cauza externalizării costurilor transportului rutier și a contribuit decisiv la angajarea companiei și a transportului feroviar din România într-o spirală a declinului.

În perioada 2021-2025, în pofida prevederilor Legii nr. 202/2016 și ale OUG nr. 12/1998 cu privire la obligația statului de a aloca către CFR SA, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, fonduri publice care să acopere integral necesitățile de finanțare și care să asigure echilibrul financiar al companiei, este planificată continuarea acestor practici de subfinanțare severă a infrastructurii feroviare. În conformitate cu prevederile HG nr. 1048/2023 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2023 la Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA pentru perioada 2021-2025, planul multianual de finanțare din fonduri publice pentru activitățile prioritare de administrare a infrastructurii feroviare este cel prezentat în tabelul următor.

Altfel spus, pentru perioada 2021-2025 este planificată acumularea unui deficit total de finanțare din fonduri publice naționale în cuantum de 14,38 miliarde/lei, ceea ce înseamnă o medie anuală de 2,87 miliarde lei/an, adică mai mult decât triplul veniturilor proprii anuale ale CFR SA.

În particular, finanțarea publică alocată pentru anul 2023 acoperă doar 35,80% din necesarul total de finanțare aferent activităților de întreținere, reparare și reînnoire a infrastructurii feroviare care ar trebui efectuate în acest an. Deficitul de finanțare publică din acest an este de 3,18 miliarde lei și reprezintă mai mult decât dublul deficitului de finanțare înregistrat în anul anterior.

Diminuarea finanțării din fonduri publice a infrastructurii feroviare în anul 2023 s-a produs pe fondul unei tendințe de creștere a costurilor necesare privind întreținerea și funcționarea infrastructurii feroviare. Această tendință reprezintă efectul cumulat al inflației și al aplicării legislației în vigoare, cu referire în principal la creșterile succesive ale salariului minim brut și la necesitatea aplicării prevederilor Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar.

Consecința acestui mod de abordare a finanțării din fonduri publice naționale a infrastructurii feroviare și a companiei constă în imposibilitatea efectuării cheltuielilor necesare pentru întreținerea, repararea și reînnoirea rețelei feroviare, cu efecte privind continuarea deteriorării parametrilor de performanță ai infrastructurii feroviare și, implicit, a parametrilor de performanță ai serviciilor de transport feroviar.

În aceste condiții, rezultatul brut preconizat în anul 2023 reprezintă o cotă de doar 19% din deficitul de finanțare al companiei din fonduri publice. Problema este însă că limitarea severă a cheltuielilor de administrare a infrastructurii este de natură să conducă la accentuarea degradării infrastructurii feroviare și a serviciilor de transport feroviar, precum și la creșterea riscurilor privind siguranța circulației trenurilor pe rețeaua feroviară română. Limitarea suplimentară a cheltuielilor companiei este de natură să pună în pericol siguranța circulației trenurilor și continuitatea serviciilor de transport feroviar.

Din nefericire, pentru anii următori se preconizează o deteriorare suplimentară a finanțării din fonduri publice a infrastructurii feroviare, atât în ceea ce privește gradul de acoperire a necesităților de finanțare cât și în ceea ce privește cuantumul total al deficitului de finanțare. Analiza datelor cu privire la fondurile publice alocate în perioada 2022-2023 și la cele estimate a fi alocate în perioada 2024-2026 evidențiază că, în pofida obligațiilor legale privind acoperirea costurilor necesare ale administratorului infrastructurii feroviare, gradul de acoperire a necesarului total de finanțare din fonduri publice este prevăzut să scadă până în anul 2026 la cca 50% față de valoarea înregistrată în anul 2022.

În aceste condiții, Consiliul de administrație al CFR SA apreciază drept necesară inițierea și efectuarea unor demersuri susținute către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, și implicit către Guvernul României, în vederea reconsiderării cu celeritate a planului multianual de finanțare din fonduri publice a infrastructurii feroviare. Acest plan de finanțare multianual trebuie să asigure conformitatea cu prevederile legale în vigoare și să asigure resursele necesare pentru a menține continuitatea transportului public de călători și marfă pe calea ferată în condiții de siguranță.

Problema este însă că, în condițiile în care se va perpetua practica subfinanțării din fonduri publice a infrastructurii feroviare, nu se mai poate garanta menținerea unui nivel admisibil al riscului de producere a unor defectări periculoase pentru circulația trenurilor.

Imposibilitatea efectuării reînnoirilor într-un ritm superior celui de depășire a termenelor de scadență la reînnoire va conduce la multiplicarea elementelor de infrastructură cu grad avansat de degradare și, implicit, cu probabilități ridicate de defectare periculoasă. Pe de altă parte, menținerea unui grad foarte scăzut de acoperire a necesarului de finanțare pentru activitățile de întreținere și reparare a infrastructurii feroviare va conduce în mod inevitabil la imposibilitatea efectuării intervențiilor strict necesare pentru a preveni creșterea probabilității de defectare periculoasă peste nivelul considerat critic.

Consiliul de administrație al CFR SA a identificat o serie de măsuri necesare pentru consolidarea situației economice a companiei și a formulat recomandări către conducerea executivă pentru implementarea acestora, luând în considerare inclusiv necesitatea unei colaborări eficiente în acest scop cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content