28 august 2023 – MODERNIZAREA GĂRII DE NORD – O PROVOCARE PENTRU CONSTRUCTORII ROMÂNI!

Timp de lectură: 2 minute

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/714/28.08.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

MODERNIZAREA GĂRII DE NORD – O PROVOCARE PENTRU CONSTRUCTORII ROMÂNI!

București, 28 august 2023

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA vă informează că a fost desemnată oferta câștigătoare la procedura de licitaţie publică pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de MODERNIZARE/CONSOLIDARE/REABILITARE a STAȚIEI CF GARA DE NORD BUCUREȘTI (Etapa I), un proiect finanțat din fonduri nerambursabile, prin PROGRAMUL TRANSPORTURI (PT).

Oferta depusă de asocierea de firme românești SC GDO MOV IMPEX  SRL – SC OMEGA CERT SISTEM  SRL, în valoare de 419.854.213,32 (fără TVA), a fost desemnată câștigătoare, contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.

Durata aferentă proiectării și execuției lucrărilor este de 55 de luni (9 luni pentru proiectare, 46 de luni pentru execuție), iar perioada de garanție a obiectivului este de 60 de luni.

ETAPA I a programului de MODERNIZARE a celei mai mari gări din România – GARA DE NORD BUCUREȘTI – include reabilitarea spațiilor existente în cele trei corpuri ale clădirii, unde se desfășoară activitatea feroviară, sunt asigurate servicii destinate publicului călător și acvtivități comerciale:

 • Corp A (clădiri B-dul Dinicu Golescu)

 • Corp B (central, coloane, casele d ebilete clasa I)

 • Corp C (casele de bilete clasa a II-a, Calea Giviței)

Principalele lucrări de modernizare vizează:

 • modernizarea/consolidarea/reabilitarea clădirilor din stația de călători București Nord;

 • modernizarea spațiilor destinate publicului călător, inclusiv facilități pentru persoanele cu dizabilități;

 • reabilitarea construcțiilor monument cu valoare istorică;

 • crearea unor spații verzi centrale, cu zonă de așteptare pentru publicul aflat în tranzit;

 • regenerarea zonei aferente stației de călători Gara de Nord pe principiile de smart city/creative city/green city;

 • asigurarea elementelor de siguranță și confort pentru călători – balustrade, rampe pentru persoane cu dizabilități, lifturi, sisteme de control acces;

 • sisteme noi de ventilație/încălzire

 • modernizarea sistemului de iluminat și a instalațiilor electrice, sanitare, termice etc;

 • modernizarea Sistemului de informare a publicului călător și a echipamentului de telecomunicații etc.

Prin implementarea acestui important program, staţia de cale ferată București Nord (inclusiv clădirile aferente acesteia) va fi modernizată în conformitate cu parametrii tehnici prevăzuți de standardele şi legislaţia europeană în vigoare.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content