31 AUGUST 2023 – DREPT LA REPLICĂ DC News

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/724/31.08.2023

Către:

Publicația DC NEWS

Întrucât articolul ’’ CFR cumpără mașini utilitare la prețuri de lux, de la o firmă din Ciorogârla. Tun girat de Ion Simu, girat de Sorin Grindeanu’’, pe care l-ați publicat azi, 31.08.2023, fără indicarea unui autor, conține atacuri nefundamentate la adresa Directorului General al CFR SA și la adresa Ministrului Transporturilor și Infrastructurii, transmitem următorul

DREPT LA REPLICĂ:

Licitația pentru achiziția utilitarelor respective s-a desfășurat la nivelul SRCF București, de către divizia de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, anunțul pentru achiziția respectivă fiind publicat atât pe platforma SEAP, dar și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE).

În consecință, a fost o procedură competitivă și transparentă deschisă oricărui operator economic, folosindu-se criteriul de atribuire pentru cele două loturi Cel mai bun raport calitate – preț.

Astfel, entitatea contractantă, prin Regionala CF București, împuternicită pentru organizarea acestei proceduri a estimat valorile pentru aceste proceduri prin raportare la necesitățile stabilite prin caietele de sarcini întocmite cu respectarea întocmai a prevederilor Art. 164, 165 și 166 din Legea 99/2016 în vigoare la momentul achiziției.

Atragem atenția asupra faptului că legislația care reglementează achizițiile publice stabilește în mod imperativ interdicția de a preciza un anumit producător sau marcă în cadrul documentației de atribuire.

Precizăm că nu ne putem pronunța asupra motivului pentru care societatea menționată de către dumneavoastră în cadrul articolului a decis să nu participe la această procedură concurențială.

În ceea ce privește acuzația publicației privind implicarea Ministrului Transporturilor și a Directorului General al CFR SA în această procedură de achiziție, apreciem că aceasta are un vădit caracter tendențios și încalcă în mod evident normele deontologiei jurnalistice.

Deși apreciem rolul presei în cadrul unei societăți democratice considerăm că nu ați procedat la o minimă verificare a veridicității informațiilor publicate și constatăm cu stupoare faptul că încălcați deontologia profesiei dumneavoastră, ceea ce conduce la răspândirea în spațiul online a unor informații false cu consecință directă și imediată a prejudicierii imaginii subscrisei în mediul online și nu numai.

De asemenea, în momentul în care informarea cuprinde elemente false și denigratoare se naște dreptul persoanei prejudiciate de a solicita tragerea la răspundere a celor care săvârșesc asemenea fapte.

Vă readucem aminte faptul că jurnalistul este obligat să facă demersuri rezonabile pentru a verifica informațiile înainte de a le publica, iar informațiile false nu vor fi publicate.

În concluzie, considerăm că atât titlul materialului de presă la adresa căruia solicităm publicarea dreptului la replică, cât și informațiile prezentate în cuprinsul acestuia sunt tendențioase, și de natură a induce în eroare cititorii, generând totodată consecințe grave asupra imaginii societății noastre.

Vă stăm la dispoziție pentru orice informații pe acest subiect și vă rugăm, ori de câte ori situația o impune, să solicitați și punctul de vedere al companiei noastre, potrivit regulilor/cutumelor deontologice.

Solicitam publicarea prezentului DREPT LA REPLICĂ în aceleași condiții de vizibilitate ca articolul la care face referire, în cel mai scurt timp.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content