5 august 2021 – CFR SA a lansat licitația pentru modernizarea infrastructurii feroviare din stațiile Fetești și Ciulnița

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/468/05.08.2021

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

CFR SA a lansat licitația pentru modernizarea infrastructurii feroviare din stațiile Fetești și Ciulnița

 

 

 

Bucureşti, 5 august 2021

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat licitaţia deschisă, în valoare totală de 317.369.456,27 RON, pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor de modernizare a infrastructurii și suprastructurii feroviare din stațiile FETEȘTI și CIULNIȚA.

 

Programul de modernizare din stațiile FETEȘTI și CIULNIȚA cuprinde lucrări complexe de infrastructură şi suprastructură feroviară – terasamente, linii, construcții civile și de arhitectură, lucrări de instalații, energoalimentare și de telecomunicaţii.

 

Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele:

îmbunătăţirea infrastructurii pentru creşterea vitezei de circulaţie între 120 km/h şi 160 km/h pe liniile directe din stații;

mărirea capacităţii de tranzit;

modernizarea sistemului de electrificare (25 kV)și a echipamentului de telecomunicații din cele două stații;

►asigurarea interoperabilităţii prin implementarea STI, în special în ceea ce priveşte sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din staţii (min. 750 m);

modernizarea stațiilor Fetești și Ciulnița, prin îmbunătățirea condițiilor pentru utilizatorii transportului feroviar – construcția unei pasarele în stația Fetești, pasaje pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare,facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi etc.;

►modernizarea clădirilor (CED)

centralizare electronică în stații și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);

 

Valoarea estimată a contractului este de 317.369.456,27 RON fără TVA, iar sursa de finanțareva fi asigurată din Fonduri de Coeziune și de la Bugetul de Stat. Durata contractului este de 24 de luni, dintre care 4 luni pentru proiectare, inclusiv verificarea documentației tehnice și 20 de luni pentru execuția lucrărilor.

 

Anunţul de participare la licitaţia deschisă şi documentaţiile de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice(SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro.Termenul limită pentru primirea ofertelor este 13.09.2021.

 

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content