5 MAI 2023 – Lansare licitație proiectare și executie lucrări de modernizare CF LOTUL 6 de pe tronsonul Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/437/05.05.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

START OFICIAL la LICITAȚIA pentru LOTUL 6 de pe tronsonul CRAIOVA – DROBETA TURNU SEVERIN – CARANSEBEȘ

  • proiectare și modernizare –

Bucureşti, 5 mai2023

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat licitaţia pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie lucrări de modernizare pe secțiunea POARTA – CARANSEBEȘ (LOTUL 6), aferent obiectivului CRAIOVA – DROBETA TURNU SEVERIN – CARANSEBEȘ (225,287 km).

Valoarea financiară estimată a contractului este de 1.331.527.894,38 lei fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Transporturi (PT) 2021 – 2027.

Achiția publică prevede o durată de 72 luni pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare pe secțiunea POARTA – CARANSEBEȘ (LOTUL 6), în lungime de 37,160 km, de la Punctul de Oprire nou Poarta, km 436+887 la Caransebeș, km 474+046, 12 luni fiind termenul pentru elaborarea proiectului și 60 de luni pentru execuția lucrărilor.

Principalele obiective feroviare incluse în programul de modernizare pe LOTUL 6 sunt:

► 37,160 km pentru viteza maximă de circulație de 160 km/h

► 7 stații/halte

► 18 de poduri

► 65 de podețe

► 18 pasaje inferioare și superioare

► 2 tuneluri noi cu cale ferată dublă la Poarta de 500 m, respectiv 305 m

► 2 tuneluri reabilitate – Feneș și Tâmpa

► 10 de treceri la nivel cu calea ferată

► 2 Puncte de Oprire (PO), la Poarta și Petroșnița

► construcții civile în stațiile Teregova, Armeniș, Slatina Timiș, Vălișoara, Balta Sărată și în haltele Valea Timișului, Caransebeș

► dublare de linie pe secțiunile PO nou Poarta – Teregova, Slatina Timiș – Vălișoara, Vălișoara – Balta Sărată

► modernizarea instalațiilor de semnalizare/centralizare/telecomunicații, bariere automate la trecerile la nivel, panouri fonoabsorbante

► sistemul eurupean de management al traficului (ERMS) pe întregul tronson

► lucrări specific protecției mediului.

De asemenea, menționăm faptul că, scopul general ale implementării proiectului de REABILITARE A LINIEI DE CALE FERATĂ CRAIOVA – DROBETA TURNU SEVERIN – CARANSEBEȘ (225,287 km) este:

→ îmbunătățirea infrastructurii pentru cresterea vitezei de circulație la valori cuprinse între viteza de 120 km/h și cea de 160 km/h;

→ modernizarea instalațiilor de electrificare pe toată lungimea tronsonului (25 kV);

→ mărirea capacității de tranzit;

→ asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce priveste sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din stații si haltele de miscare, facilitățile pentru persoanele cu dizabilități;

→ modernizarea stațiilor și a haltelor de mișcare;

→ modernizare poduri, podețe

→ reabilitarea/modernizarea clădirilor stațiilor de călători, incluzând construcțiile pasarelelor şi/sau tunelurilor pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;

→ montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot;

– instalații de centralizare electronică noi, în stații și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);

→ reducerea valorii maxime a declivității pe secțiunile unde aceasta depășește 18 ‰

Nu în ultimul rând, precizăm faptul că, linia de cale ferată Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș se află pe Coridoul Orient/Est Mediteranean și beneficiază de cea mai mare finanțare în cadrul Programului Transport (PT), fiind, de asemenea, inclusă în Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare pentru perioada 2020 – 2030.

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 26.06.2023.

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content